Kiedy komornik puka do drzwi

Rynek wierzytelności wart jest miliardy. Przeciętny Kowalski jest winien mniej, ale nadal tyle, że dla firmy windykacyjnej jest to łakomy kąsek. Z naszych obserwacji wynika, że do Federacji Konsumentów zgłaszają się w zasadzie tylko tacy konsumenci, którzy kwestionują dług. Po przyjrzeniu się skargom często wynika, że albo długu nie ma, albo jest przedawniony. Są to długi sprzed wielu lat.

Typowa historia jest taka:

Konsument otrzymuje pismo od komornika w sprawie wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Zdezorientowany konsument kontaktuje się z komornikiem i uzyskuje kopię nakazu zapłaty.  Nakaz zapłaty był doręczony na stary adres, sprzed 5 lat. Nakaz został wydany na rzecz operatora telekomunikacyjnego albo firmy pożyczkowej, z którymi konsument już dawno nie jest związany.

Konsument przypomina sobie – miał kiedyś spór z tym przedsiębiorcą, składał reklamacje, reklamacje nie były uznane, ale wówczas przedsiębiorca nie wykonał żadnych innych czynności oprócz wzywania do zapłaty. A teraz komornik nagle grozi ściąganiem pieniędzy…

Warto tu wyjaśnić, że nakaz zapłaty jest orzeczeniem sądu wydawanym na postawie dokumentów, bez rozprawy (bez powiadamiania pozwanego). Nakaz zapłaty można przekazać do egzekucji komorniczej po opatrzeniu go klauzulą wykonalności. Klauzulę nadaje sąd, na wniosek strony.

Prawidłowo powinno być tak:

Konsument, który otrzymuje nakaz zapłaty, może złożyć sprzeciw w terminie 14 dni od doręczenia nakazu zapłaty. Nakaz zapłaty doręczany jest z pouczeniem, gdzie i w jaki sposób złożyć sprzeciw.

W sprzeciwie trzeba podać wszystkie okoliczności przeczące słuszności twierdzeń powoda (przedsiębiorcy) i wskazać dowody. Jeżeli dług nie istniał, należy to wskazać. Jeżeli dług jest przedawniony (zasada: 3 lata, ale może być niekiedy krócej), należy podnieść zarzut przedawnienia, czyli to napisać.

Tu ważna sprawa: doręczenie nakazu zapłaty powinno nastąpić na adres zamieszkania. Jeżeli pismo trafiło na adres inny, nieaktualny, termin na złożenie sprzeciwu nie zaczął jeszcze biec.

I właśnie to jest problem, na który chcemy zwrócić uwagę:

Konsumenci najwięcej mają problemów w sytuacji, gdy informację o wydaniu nakazu zapłaty uzyskują od komornika, kiedy wszczęto już postępowania egzekucyjne.

Wówczas należy postępować tak:

Po otrzymaniu od komornika informacji o toczącym się postępowaniu egzekucyjnym trzeba w terminie 7 dni złożyć do sądu zażalenie na postanowienie o nadaniu nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności. Klauzula pozwala komornikowi na egzekucję pieniędzy, stwierdzając, że wyrok nadaje się do wykonania.

Sądowi trzeba wskazać na rzeczywisty brak doręczenia. Warto również złożyć wniosek do sądu o wydanie zaświadczenia, że nakaz został doręczony na adres inny niż zamieszkania (art. 139 § 5 Kodeksu postępowania cywilnego) oraz wniosek o doręczenie nakazu na właściwy adres. Od prawidłowego doręczenia nakazu będzie biegł termin 14 dni na zgłoszenie sprzeciwu.

Wnioski do sądu warto kierować do wiadomości komornika. Jeżeli komornik sam z urzędu nie zaprzestanie egzekucji, należy mu dostarczyć zaświadczenie o doręczeniu nakazu zapłaty na inny adres aniżeli miejsce zamieszkania pozwanego. Wówczas komornik zawiesza postępowanie na podstawie art. 8203 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego.

Zanim jednak rozpoczniemy procedurę odwoławczą, koniecznie trzeba ustalić, czy istnieją podstawy merytoryczne do takiej czynności. Nie zawsze nakaz zapłaty, nawet źle doręczony, warto podważać. Czasami nakaz będzie słuszny, a wówczas przedłużanie postępowania może doprowadzić do podwyższenia długu (np. o dodatkowe odsetki ustawowe). Pomoc w ocenie zasadności dalszego postępowania można uzyskać w naszych oddziałach FK działających w wielu miejscowościach w kraju. Dlatego warto skontaktować się z doradcą/prawnikiem Federacji Konsumentów lub odpowiednim do miejsca zamieszkania miejskim/powiatowym rzecznikiem konsumentów.

Oddziały Federacji Konsumentów uczestniczą w realizacji zadania publicznego: Prowadzenie bezpłatnego poradnictwa i pomocy prawnej w zakresie uprawnień konsumentów oraz sporządzanie pism procesowych na rzecz konsumentów finansowanego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Bezpłatne poradnictwo jest realizowane dzięki finansowaniu ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

<< Usługi finansowe

infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij