Federacja Konsumentów żadnego z badanych produktów typu chwilówka nie oceniła pozytywnie

Federacja Konsumentów opublikowała Raport z badania wzorców umownych pożyczek krótkoterminowych. Naszym celem było zwrócenie uwagi nie tylko konsumentów na pewne niebezpieczeństwa wynikające z korzystania z tak łatwo dostępnego a kosztownego produktu, ale również ustawodawcy na potrzebę regulacji oraz nadzoru nad podmiotami niebankowymi udzielającymi pożyczek.

Przeprowadzone przez Federację Konsumentów badanie wykazało, że oferowane konsumentom umowy i inne dokumenty zawierają wiele uchybień, a zawarcie umowy pożyczki wiąże się dla konsumenta z pewnymi realnymi niebezpieczeństwami. Zastrzeżenia Federacji Konsumentów dotyczą m.in. niezgodności postanowień wzorców z przepisami prawa czy możliwości wprowadzenia konsumenta w błąd poprzez błędne wskazywanie informacji lub jej brak. Do najpoważniejszych należy zakwalifikować wszelkie zastrzeżenia dotyczące niezgodności badanych wzorców z ustawą o kredycie konsumenckim. W badanych wzorcach znajduje się również wiele niedozwolonych postanowień umownych, które albo już są tożsame z wpisanymi do rejestru postanowień abuzywnych, albo mogą być za takie uznane. Niezmiernie ważna dla konsumenta jest informacja o wynikach badania w zakresie kosztów umowy pożyczki tzw. chwilówki, czyli kosztów związanych z udzieleniem pożyczki, kosztów związanych z prolongowaniem spłaty oraz kosztów związanych z opóźnieniem w spłacie zobowiązań wynikających z zawartej umowy pożyczki.

Koszty „chwilówek są wysokie lub bardzo wysokie, jak w przypadku pożyczek niespłaconych w terminie. Dlatego jest to produkt finansowy, z którego powinien korzystać jedynie taki konsument, który ma na tyle stałe dochody, aby spłacić ją w terminie spłaty bez konieczności prolongowania. Niestety w głównej mierze klientami firm pożyczkowych są osoby, które nie mają zdolności kredytowej w bankach, mają problemy płatnicze, a „chwilówkę” często przeznaczają na spłatę rat z innych umów kredytowych lub na podstawowe potrzeby życiowe.

I to między innymi chcieliśmy pokazać w naszym raporcie. Dlatego przestrzegamy przed pochopnym wyciąganiem wniosku, że na tle innych firm jakaś firma wypadła lepiej, z czym już w publikacjach internetowych zetknęliśmy się. Jeszcze raz podkreślamy -  żadnego z badanych produktów typu „chwilówka” nie oceniamy pozytywnie i nigdzie w naszym raporcie nie znalazło się tego typu określenie, bo po prostu nie mogło się znaleźć.

Zachęcamy do zapoznania się z całością obszernego, bo wnikliwego i rzetelnego, Raportu z badania wzorców umownych pożyczek krótkoterminowych

<< Usługi finansowe

infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij