Ostrzegamy przed firmą Nobel Credit Sp. z o.o. (dawniej działająca pod nazwą Mintan Sp. z o.o.) nr KRS 457780

Do Federacji Konsumentów docierają bardzo niepokojące sygnały dotyczące działalności spółki Nobel Credit Sp. z o.o. (dawniej Mintan Sp. z o.o.). Ostrzegamy – spółka ta wpisana jest na liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego, nr wpisu 35.

Sam wpis oznacza, że KNF kwestionuje działalność spółki, polegającą na wykonywaniu czynności bankowych bez zezwolenia KNF.

Z informacji, jakie posiada Federacja Konsumentów, wynika, że firma proponuje pożyczki gotówkowe od 10000 zł do nawet 500000 zł. W treści umowy w paragrafie 3 zawarta jest dodatkowa usługa, której koszt sięga nawet 40% wartości pożyczki. Usługa polega na wpisaniu danych konsumenta do wewnętrznego rejestru spółki oraz poszukiwaniu na wniosek klienta “ofert rynkowych na rynku polskim dotyczących każdorazowo jednej, dowolnej z branży/przedmiotu/usługi”. Liczba wniosków klienta jest ograniczona.

Do umowy dołączany jest weksel in blanco, który ma zabezpieczać roszczenia spółki wynikające z umowy, co oznacza, że także za tę dodatkową usługę. Konsumenci identyfikują to zabezpieczenie WYŁĄCZNIE z umową pożyczki, a w rzeczywistości dotyczy ono wszystkich zobowiązań wynikających z zawartej umowy, także dotyczących opłaty z usługę.

W umowie zawarty jest zapis, który uprawnia spółkę do oceny zdolności kredytowej konsumenta po podpisaniu umowy oraz odmowy udzielenia pożyczki/rozwiązania umowy w przypadku negatywnej oceny.

Do Federacji Konsumentów docierają niebezpieczne informację o wypełnianiu weksla in blanco pomimo dokonania negatywnej weryfikacji zdolności kredytowej konsumenta. Weksel wypełniany jest kwotą w wysokości opłaty za wspomnianą usługę.

Weksle te często są indosowane (przenoszone) na inne spółki lub składane są pozwy do sądu powszechnego o wydanie nakazu zapłaty kwoty z weksla.

 

Konsumentów, którzy zawarli umowę ze spółką Nobel Credit Sp. z o.o., którzy czują, że ich prawa zostały naruszone, zachęcamy do złożenia zawiadomienia do Prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa oraz do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura w Warszawie, Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.

W przypadku otrzymania nakazu zapłaty w postepowaniu nakazowym z weksla bezwzględnie trzeba wnosić zarzuty od tego nakazu z wnioskiem o wstrzymanie wykonalności nakazu.

 

Apelujemy o dokładne czytanie umów i rozsądne decyzje. Czy na pewno konsumentowi, który chce zawrzeć umowę pożyczki, potrzebna jest tak kosztowna usługa!!!

 

Jak czegoś nie rozumiemy – nie podpisujmy!!!

<< Usługi finansowe

infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij