Prezes UOKiK ukarał Getin Noble Bank S.A

Prezes UOKiK ukarał Getin Noble Bank S.A. za wprowadzającą w błąd reklamę oraz nadmierne informowanie o korzyściach kosztem niedoinformowania o ryzyku związanym z oferowanymi przez bank i pośredników banku produktami - ubezpieczenie na życie i dożycie z funduszem kapitałowym, potocznie zwanymi POLISOLOKATAMI.
Problem ten został już dawno dostrzeżony przez Federację Konsumentów (przeczytaj koniecznie artykuł), dlatego cieszy nas efekt zakończonego przez UOKiK postępowania – kara dla przedsiębiorcy. Tym bardziej jest to ważne i istotne, gdyż produkty tego typu oferowane są konsumentom często w zamiast standardowej lokaty bankowej, która w porównaniu do polisolokaty, jest produktem bezpieczniejszym i nieobciążonym ryzykiem.
Warto pamiętać, że produkt inwestycyjny, jakim jest POLISOLOKATA, jest produktem bardzo skomplikowanym i obciążony bardzo dużym ryzykiem. Jest to połączenie umowy grupowego ubezpieczenia na życie z umową o zakup jednostek funduszy inwestycyjnych. W uproszczeniu działanie tego typu produktów polega na tym, że wpłacone przez konsumenta środki stają się składką w umowie ubezpieczenia, a następnie za całość albo cześć tej składki kupowane są jednostki funduszy inwestycyjnych. Jednostki funduszy inwestowane są przez bank albo towarzystwo ubezpieczeń w różne instrumenty inwestycyjne np.  akcje, obligacje, giełdy towarów itp. Cena jednostki zawsze więc będzie uzależniona od aktualnych cen akcji, obligacji, wzrostów i spadków na giełdach.  Dokumenty , które otrzymuje konsument, napisane są tak trudnym do zrozumienia językiem do tego stopnia, że brytyjski system nadzoru finansowego, odpowiednik w Polsce Komisji Nadzoru Finansowego, zakazał oferowania tego typu produktów konsumentom! Polisolokaty  to produkty długoterminowe, zazwyczaj na minimum 10 lat. Nie są też produktami bezpłatnymi. Konsument musi zapłacić zazwyczaj miesięcznie szereg opłat np. za zarządzanie, administrowanie, ryzyko. Najkosztowniejsza jednak okazuje się dla konsumenta decyzja o zerwaniu umowy przed terminem jej minimalnego obowiązywania. Wtedy konsument musi ponieść tzw. opłatę likwidacyjną. Im szybciej zerwiemy umowę, tym więcej zapłacimy. Na przykład w pierwszym roku zerwanie umowy może kosztować nawet 90 % wpłaconych przez nas środków. Innymi słowy, z wpłaconych 10.000 zł otrzymamy 1.000zł pomniejszone o opłaty bieżące - zarządzanie, administracja, ryzyko.
Co najgorsze, konsument nie ma gwarancji, że na koniec umowy otrzyma wszystkie wpłacone przy zawarciu umowy środki, nie wspominając o zysku. A to dlatego, że produkt ten obciążony jest dużym ryzykiem, jak każdy produkt inwestycyjny. Może zdarzyć się sytuacja, że po 10 latach na koniec umowy cena jednostki będzie niska i po przeliczeniu konsument uzyska mniej niż wpłacił.
Poniżej załączmy dwie Decyzje Prezesa UOKiK nakładające karę finansową na Getin Noble Bank S.A.
Zachęcamy do lektury i refleksji przy zakupie tego typu produktów – czy jesteśmy gotowi podjąć takie ryzyko…

<< Usługi finansowe

infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij