Ubezpieczenie majątkowe - na przykładach spraw konsumenckich

Na skutek kradzieży z włamaniem albo nieszczęśliwego wypadku utraciłeś część swojego majątku, a mimo zawartej umowy ubezpieczenia ubezpieczyciel odmawia spełnienia świadczenia? Na co zwrócić uwagę, aby zawarta przez nas umowa gwarantowała należytą ochronę i nie okazała się jedynie ubezpieczeniem pozornym?

Na początek przyjrzyjmy się sprawie konsumenta, który utracił część „dobytku” podczas spływu kajakowego. Na skutek nieszczęśliwego wypadku kajak przewrócił się, a znajdujące się w nim różne rzeczy uległy zamoczeniu i zniszczeniu. Niestety, mimo wniosku konsumenta o wypłatę świadczenia ubezpieczyciel uznał, że nie znajduje podstaw do refundacji poniesionych kosztów. W decyzji o odmowie przyznania świadczenia przedsiębiorca wskazał także, że opisane przez konsumenta zdarzenie nie mieści się w zakresie ochrony ubezpieczeniowej, ponieważ zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia za „bagaż podróżny” uznaje się walizki, torby i plecaki, a nie pojedyncze przedmioty należące do poszkodowanego.

W podobnej sytuacji znalazła się konsumentka, która swój majątek utraciła na skutek kradzieży z włamaniem. W jej przypadku ubezpieczyciel również odmówił spełnienia świadczenia, powołując się na zapis w umowie, który stwierdzał, że przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek kradzieży z włamaniem, jeśli drzwi zewnętrzne nie były zaopatrzone w zamki, które są osadzone tak, aby nie było możliwości ich wypchnięcia bez wyłamania. 

Przytoczone wyżej sprawy kolejny raz pokazują, jak ważne jest czytanie umów przed ich podpisaniem. Poza przeczytaniem umowy powinniśmy zwrócić także uwagę na zawarte w niej definicje oraz wyłączenia odpowiedzialności przedsiębiorcy. Bez znajomości tych zagadnień konsument nie będzie w stanie ocenić, czy zawierana przez niego umowa ubezpieczenia nie stanowi ochrony pozornej. Podpisując umowę, pamiętajmy także o sprawdzeniu wysokości sumy ubezpieczenia, czyli ustalonego limitu odpowiedzialności finansowej ubezpieczyciela za powstałą szkodę. Dopiero po ustaleniu i ocenie powyższych warunków będziemy mogli stwierdzić, czy zawarta przez nas umowa w pełni chroni nasz majątek.  

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji , finansowanego z Funduszy EOG.

<< Ubezpieczenia

infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij