Ile zapłacimy za ubezpieczenie, to nie powinno być jedyne kryterium wyboru ubezpieczyciela

Najczęściej zawieranymi umowami tego typu są ubezpieczenia domów, mieszkań albo lokali użytkowych. Głównym celem tego rodzaju ubezpieczenia jest ochrona majątku ubezpieczonego od skutków zdarzeń losowych opisanych w umowie, takich jak pożar, uderzenie pioruna, silny wiatr czy zalanie.

Na co więc zwrócić uwagę, zawierając umowę ubezpieczenia mienia?

Przede wszystkim sprawdźmy w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU), jaki jest jego zakres i czy ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie elementy budynku lub mieszkania. Zdarza się bowiem, że ubezpieczyciele zastrzegają, iż ubezpieczeniem nie są objęte stałe elementy wyposażenia budynku albo znajdujące się w jego obrębie instalacje. Zwróćmy także uwagę na znajdujące się w każdej umowie wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Może się bowiem zdarzyć, że mimo wystąpienia zdarzenia wskazanego w OWU, konsument nie będzie uprawniony do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego. Pamiętajmy także o sprawdzeniu wysokości sumy ubezpieczenia, czyli ustalonego w OWU limitu odpowiedzialności finansowej ubezpieczyciela za powstałą szkodę. Niech kryterium wyboru ubezpieczenia nie będzie tylko jego cena.

Co jednak zrobić, jeśli dojdzie do zdarzenia objętego umową ubezpieczenia, a ubezpieczyciel odmówi wypłacenia świadczenia albo znacznie zaniży jego wysokość? Wtedy możemy wystąpić o udostępnienie dokumentów dotyczących likwidacji szkody, czyli opisu szkody i jej wyceny sporządzonych przez przedstawiciela ubezpieczyciela. Jeśli uznamy, że informacje w nich zawarte są błędne, wówczas powinniśmy złożyć pisemną reklamację do ubezpieczyciela. Być może uda się problem rozwiązać polubownie. Gdyby wymiana korespondencji z ubezpieczycielem nie wystarczyła, można złożyć skargę do Rzecznika Finansowego albo poprosić o pomoc oddział terenowy Federacji Konsumentów. Jeśli nasze roszczenia względem ubezpieczyciela będą zasadne, to każda z tych instytucji będzie uprawniona do sporządzenia pisemnego wystąpienia do przedsiębiorcy. Gdyby i ten sposób rozstrzygnięcia sporu nie odniósł spodziewanego rezultatu, konsumentom pozostaje jedynie dochodzenie roszczeń przed właściwym w sprawie sadem powszechnym. 

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji , finansowanego z Funduszy EOG.

<< Ubezpieczenia

infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij