Cena

Z półki bierzemy przeceniony produkt, a w kasie okazuje się, że musimy zapłacić więcej. Co wtedy?

Przepis art. 5 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług stanowi:
„W przypadku rozbieżności lub wątpliwości co do ceny za oferowany towar lub usługę konsument ma prawo do żądania sprzedaży towaru lub usługi po cenie dla niego najkorzystniejszej.”

Tym samym można zażądać sprzedaży, nawet, gdy pomyłka jest niezawiniona.

Ponadto zasadą jest, że wystawienie rzeczy na widok publiczny z oznaczeniem ceny uważa się za ofertę sprzedaży. Konsument zabierając rzecz z półki i udając się z nią do kasy w celu dokonania zapłaty ofertę przyjmuje.
Sprzedawca (lub osoba przez niego upoważniona) nie może przy kasie oświadczyć, że sprzeda rzecz ale po innej cenie.

W takim wypadku należy na miejscu złożyć pismo z żądaniem sprzedaży rzeczy po cenie oznaczonej na półce oraz niezwłocznie złożyć skargę do najbliższego Inspektoratu Inspekcji Handlowej (adresy można znaleźć na stronie www.uokik.gov.pl).

Zgodnie z art. 4 ww. ustawy . o informowaniu o cenach towarów i usług w miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia usług uwidacznia się cenę oraz cenę jednostkową towaru (usługi) w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen.
W przypadku obniżki ceny uwidacznia się także informację o przyczynie wprowadzenia obniżki.

Jeżeli przedsiębiorca nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 4, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na niego, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 20.000 zł. Jeżeli przedsiębiorca nie wykonał obowiązków, o których mowa w art. 4, co najmniej trzykrotnie w okresie 12 miesięcy licząc od dnia, w którym stwierdzono naruszenie tych obowiązków po raz pierwszy, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na niego, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 40.000 zł.

<< Warto wiedzieć

infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij