Odstąpienie od kredytu

Pani Janina potrzebowała szybko 3000 tysięcy na prezent ślubny dla swojego wnuka. Na słupie znalazła ogłoszenie: ,, Pożyczka już w 15 minut”. Skuszona reklamą skontaktowała się z przedsiębiorcą, podpisała umowę pożyczki. Na szczęście po powrocie do domu pokazała umowę swojej sąsiadce. Umowa była bardzo niekorzystna, z wysokim oprocentowaniem  i innymi wysokimi opłatami. Za radą sąsiadki Pani Janina odstąpiła od umowy.

Rozważając opisany przypadek na początku trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie: jaką umowę zawarła Pani Janina? Czy był to kredyt konsumencki?

Zatem zacznijmy od początku, czyli od definicji kredytu konsumenckiego, którą odnajdziemy w  ustawie z dnia 12 maja 2011 r.  o kredycie konsumenckim. Przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę o kredyt w wysokości nie większej niż 255.550,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) albo równowartość tej kwoty w innej walucie, którego kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi. W celu sprawdzenia czy kredyt udzielany w walucie obcej jest kredytem konsumenckim, należy przeliczyć jego wartość na podstawie średniego kursu tej waluty ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia kwartału poprzedzającego dzień zawarcia umowy. Takie dane dostępne są na stronie www.nbp.pl.

Po przeanalizowaniu umowy Pani Janiny okazało się, ze jest to właśnie kredyt konsumencki. Zatem miała Ona prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Termin do odstąpienia jest zachowany, jeżeli konsument wyśle swoje oświadczenie o odstąpieniu przed upływem tego terminu. Natomiast to kredytodawca jest zobowiązany przy zawarciu umowy wręczyć wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zatem konsument, który chce odstąpić od umowy powinien wypełnić otrzymany wzór odstąpienia i wysłać je, najlepiej listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Po odstąpieniu od umowy, konsument niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, musi zwrócić kredytodawcy udostępnioną mu kwotę kredytu wraz z odsetkami. Dniem zwrotu kredytu jest dzień przekazania środków pieniężnych kredytodawcy przez konsumenta. W zasadzie konsument nie ponosi żadnych kosztów związanych z odstąpieniem od umowy o kredyt konsumencki, z wyjątkiem odsetek za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia zwrotu środków wypłaconych z kredytu. Z tego względu istotna jest informacja, która musi być podana w umowie, o kwocie należnych odsetek w stosunku dziennym. Konsument licząc kwotę, którą zobowiązany jest zwrócić powinien pomnożyć kwotę odsetek w stosunku dziennym przez liczbę dni od wypłaty kredytu do dnia, w którym będzie dokonywał zwrotu.

Przedmiotowa sprawa uczy nas, że przed podpisaniem umowy pożyczki (jak również innej umowy) należy ją dokładnie przeczytać. Trzeba pamiętać, że szybkość, brak formalności i mniej restrykcyjne podejście do zdolności kredytowej ma często swoją wymierną cenę w oferowanych usługach. Natomiast, jeżeli już podpisaliśmy niekorzystną umową kredytu konsumenckiego należy pamiętać o możliwości odstąpienia od niej w terminie 14 dni.

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

<< Kredyt

infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij