Rachunek bankowy- podstawowe prawa i obowiązki.

Przez umowę rachunku bankowego bank zobowiązuje się do przechowywania środków pieniężnych posiadacza rachunku i przeprowadzanie na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych. Banki mogą prowadzić w szczególności następujące rodzaje rachunków bankowych:
1)  rachunki rozliczeniowe, w tym bieżące i pomocnicze;
2)  rachunki lokat terminowych;
3)  rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz rachunki terminowych lokat oszczędnościowych;
4)  rachunki powiernicze[1].

Otwarcie rachunku bankowego następuje na podstawie umowy pomiędzy konsumentem a bankiem. Przed zawarciem takiej umowy powinniśmy ją dokładnie przeczytać, jeżeli nie rozumiemy jej zapisów warto byłoby skonsultować się ze specjalistą. Uważajmy na dodatkowe usługi bankowe.  Przykładowo jeden z konsumentów chciał otworzyć rachunek bankowy, po przyjściu do domu i przeczytaniu dokładnie umowy- okazało się, że co prawda założył rachunek bankowy, natomiast dodatkowo podpisał umowę o kartę kredytową.

Jak już wiemy jak należy ,,otworzyć” rachunek bankowy, należy zastanowić się jak go ,,zamknąć’’.

Zgodnie z art. 730 Kodeksu cywilnego rozwiązanie umowy rachunku bankowego zawartej na czas nie oznaczony może nastąpić w każdym czasie wskutek wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron.  Jednakże bank może wypowiedzieć taką umowę tylko z ważnych powodów. Powinniśmy zatem złożyć do naszego banku pisemne wypowiedzenie umowy rachunku. Przed złożeniem wypowiedzenia należy sprawdzić w naszej umowie jaki mamy okres wypowiedzenia. W tym miejscu należy podkreślić, że nie może on przekraczać jednego miesiąca. Warto również upewnić się, czy możemy bez żadnych konsekwencji wypowiedzieć umowę rachunku bankowego. Czasem Banki zastrzegają sobie w umowach okres, przez który musimy posiadać rachunek, Natomiast wcześniejsze wypowiedzenie będzie wiązało się z negatywnymi dla nas konsekwencjami np. zapłatą kary umownej.

Z posiadaniem rachunku bankowego wiąże się również obowiązek banku do przesyłania nam wyciągu. Nie każdy z Nas zdaje sobie sprawę, że Bank jest zobowiązany do bezpłatnego przesyłania posiadaczowi rachunku co najmniej raz w miesiącu wyciągu z rachunku z informacją  o zmianach jego stanu i ustaleniem salda. Sposób przesyłania zostaje ustalony w umowie. Zatem z naszej umowy wynika czy wyciąg będzie do nas przesyłany listownie czy w formie elektronicznej. Natomiast gdy nie otrzymujemy od naszego Banku wskazanego wyciągu powinniśmy złożyć reklamację. Na nasze pismo powinniśmy otrzymać odpowiedz bez zbędnej zwłoki, nie dłużej jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

[1]  Art. 49 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.2015.128). 

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

 

<< Rachunek bankowy

infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij