Czy na wezwanie firmy windykacyjnej mam obowiązek ujawnić moje konto bankowe?

Nie. Firma windykacyjna nie ma prawa wezwać konsumenta do wskazania posiadanych rachunków bankowych bez powołania się na prawomocny wyrok sądu w danej sprawie oraz na wszczęte przez komornika postępowanie egzekucyjne. Najczęściej wezwanie takie dodatkowo podkreślane jest  poprzez używanie następujących zwrotów: - „zdecydowaliśmy się na podjęcie bardzo radykalnych kroków zmierzających do wyegzekwowania długu”; - „wzywamy”; - „pozyskane informacje znacznie uskutecznią i przyspieszą prowadzoną egzekucję i pozwolą na zakończenie sprawy” itp. W takiej sytuacji firma windykacyjna dąży do uzyskania informacji od dłużnika o jego stanie majątkowym, zanim zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne. Nie jest zabronione występowanie do konsumenta-dłużnika o udzielenie takich informacji dobrowolnie. Jednak używanie tego typu zwrotów, jak przytoczone, jest niedopuszczalne. Firma windykacyjna stwarza pozory, że konsument jest zobligowany do ujawnienia posiadanych rachunków bankowych oraz że zostało wszczęte bliżej niesprecyzowane postępowanie egzekucyjne. W celu zobligowania dłużnika do udzielenia informacji o składnikach jego majątku jedyną prawnie dopuszczalną drogą jest wystąpienie firmy windykacyjnej z wnioskiem do sądu. Firma we wniosku musi udowodnić, że dług nie zostanie w pełni spłacony ze znanego jej majątku dłużnika.  Tylko sąd może zobowiązać dłużnika do wyjawienia majątku, nie firma windykacyjna, która chciałaby, jak czasami widać, wchodzić w kompetencje sądu. Opisana praktyka jest pozbawiona podstawy prawnej. Może wzbudzać u konsumentów poczucie lęku o swoje dobra majątkowe.

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji , finansowanego z Funduszy EOG

<< Windykacja

infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij