Czy firma windykacyjna może straszyć mnie, że zamieści moje dane osobowe w BIK

Nie. Firmy windykacyjne nie mogą umieszczać danych o dłużnikach w BIK, czyli w Biurze Informacji Kredytowej. BIK jest bowiem instytucją międzybankową. Dane do BIK przekazują jedynie banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK). Dlatego też firma windykacyjna nie może w pismach do konsumenta zamieszczać informacji dotyczących możliwości przekazania danych konsumenta, jako dłużnika, do BIK.

Natomiast firma windykacyjna, jeżeli jest wierzycielem, tzn. kupiła dług konsumenta, może umieścić dane o jego niespłaconym zobowiązaniu pieniężnym w Biurze Informacji Gospodarczej (BIG). Aby przekazać dane do BIG, firma windykacyjna, jako wierzyciel,  musi wykazać, że:

zobowiązanie konsumenta powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym, np. w związku z zawartą przez konsumenta umową kredytu; łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika, który jest konsumentem, wobec wierzyciela wynosi co najmniej 200 złotych oraz są one wymagalne od co najmniej 60 dni. Trzeba pamiętać, że wymagalne roszczenie to takie, którego termin zapłaty już upłynął, np. upłynął termin płatności raty albo minęła data płatności wskazana na fakturze za usługi telekomunikacyjne;
upłynął co najmniej miesiąc od wysłania dłużnikowi listem poleconym albo doręczenia mu do rąk własnych, na adres wskazany przez dłużnika, a jeżeli nie wskazał takiego adresu - na adres miejsca zamieszkania, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do Biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego Biura

Tylko po spełnieniu tych warunków dane o zobowiązaniu mogą zostać przekazane do BIG. 

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji , finansowanego z Funduszy EOG

<< Windykacja

infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij