Nieetyczne, a czasem wręcz bezprawne działania firm windykacyjnych

Do Federacji Konsumentów trafiają zastrzeżenia konsumentów dotyczące działań firm windykacyjnych. Dla dłużnika, który opóźnia się z zapłatą, często z powodu poważnych trudności życiowych czy wręcz nadmiernego zadłużenia, sytuacja taka powoduje nie tylko dodatkowy stres, ale także często bardzo wysokie koszty.

Te koszty powinny wynikać z umowy, którą podpisał konsument – wysokość wszelkich opłat, częstotliwość ich naliczania. Również z umowy wynika, jakie czynności może podjąć wierzyciel. Działania firm windykacyjnych nie mogą być niezgodne z prawem.

Kiedy firma windykacyjna przekracza swoje uprawnienia?

Skoro firma windykacyjna musi działać w zakresie obowiązującego prawa, nie może więc ani grozić, ani obrażać konsumenta. Dzwonienie w soboty i niedziele, nękanie częstymi telefonami, rozpytywanie sąsiadów czy pracodawcy należy uznać za niedozwoloną praktykę rynkową. Pobieranie zdecydowanie  wygórowanych opłat, sięgających 20 – 70 zł, za wysłanie smsem, mailem, listem czy telefonicznie wezwań do zapłaty, bez przedstawienia rzeczywistych kosztów, jakie poniósł   wierzyciel za ich wysłanie, należy uznać za dodatkową karę umowną. Zgodnie z obowiązującym prawem od zobowiązań finansowych nie można stosować kar umownych. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi rejestr niedozwolonych postanowień umownych, tzn. takich zapisów w umowach zawieranych przez przedsiębiorców z konsumentami, które uznane zostały za niedozwolone. Wśród nich są również takie, które dotyczą właśnie opłat windykacyjnych. Warto o tym wiedzieć i sprzeciwiać się naliczeniu tych opłat. O nieuczciwych działaniach firm windykacyjnych należy też informować UOKiK, który może w przypadku stwierdzenia naruszenia zbiorowych interesów konsumentów nałożyć na firmę windykacyjną karę finansową.

Przedstawiciel firmy windykacyjnej bez naszej zgody nie może również wejść do naszego mieszkania ani zajmować jakiegokolwiek mienia. Do domu konsumenta - dłużnika może wejść tylko upoważniony prawnie do tego organ – komornik i tylko na podstawie prawomocnego wyroku sądowego. Firma windykacyjna nie może w jakikolwiek inny sposób szykanować naszej osoby. Nie może żądać wyjawienia majątku czy ujawnienia numeru rachunku bankowego z naszymi oszczędnościami. Takie działania również muszą wynikać z prawomocnego wyroku sądu. Należy także pamiętać, że jeżeli działania pracownika windykacyjnego polegają na zastraszaniu czy przemocy fizycznej, jak i psychicznej, należy bezwzględnie zawiadamiać o tym policję lub prokuraturę. 

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji , finansowanego z Funduszy EOG

<< Windykacja

infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij