Informacja prasowa - jak zostać prosumentem

Czy warto być prosumentem, czyli produkować energię ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby, a nadwyżki sprzedawać?

Naszym zdaniem warto przede wszystkim zyskać rzetelną i obszerną wiedzę na ten temat, móc spokojnie rozważyć wszystkie ewentualności, dokonać przemyślanego wyboru. Mikroinstalacja oze to inwestycja na lata, nadal zdecydowanie nietania, choć coraz tańsza i nowocześniejsza, z możliwością uzyskania dofinansowania i w przyszłości odsprzedaży po korzystniejszych stawkach wyprodukowanej energii – od lipca 2016 roku, najprawdopodobniej…

Zmiany legislacyjne umożliwiły wprawdzie osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej tworzenie mikroinstalacji wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych we własnych domach i przyłączanie tych instalacji do sieci energetycznej.  Ale to, czy liczba prosumentów w Polce będzie rosnąć, zależy od bardzo wielu czynników. 

Jako pierwszy można bez wątpienia wskazać szeroko pojęte podejście państwa. Przez lata spieraliśmy się i spieramy dalej co do tego, czy Polska powinna działać na rzecz rozwoju energii ze źródeł odnawialnych, czy może pozostać przy tradycyjnym modelu energetyki. Obie te koncepcje mają tylu zwolenników co przeciwników. Na to nakłada się także polityka energetyczna Unii Europejskiej i świata, która nakazuje stopniowe zmniejszanie emisji szkodliwych substancji, takich jak dwutlenek węgla, do atmosfery. Wbrew pozorom wybór jednej ze ścieżek nie jest największym problemem. W warunkach polskich wydaje się, że to brak jednoznacznej decyzji rządzących co do przyszłego kształtu rynku stał się bardzo dużym problemem dla przyszłych prosumentów. O ile procedurę przyłączania mikroinstalacji do sieci udało się ostatecznie przyjąć, to los wsparcia dla rozwoju mikroinstalacji jest niepewny. Dodatkowo sytuację pogarszają sprzeczne deklaracje płynące ze strony rządzących co do przyszłych rozwiązań. Mikroinstalacja jest poważną inwestycją dla pojedynczego gospodarstwa domowego. Nie jest więc dziwne, że osoba, która się nad tym zastanawia, chciałaby wiedzieć, na jakich zasadach będzie funkcjonować przez następne lata.

Nie na wszystkie wątpliwości możemy już dziś dać odpowiedź, ale na bardzo bardzo wiele tak -  stworzyliśmy unikatowe narzędzie – portal „Jak zostać prosumentem”.  Nic nowego?  A jednak!

Zanim go uruchomiliśmy, bardzo dokładnie przeanalizowaliśmy procedury stosowane przez organy administracji publicznej w procesie przyłączania mikroinstalacji do sieci,  wszystkie prawne zagadnienia związane z instalowaniem mikroinstalacji oze przez indywidualnego konsumenta, procedury i regulaminy stosowane przez operatorów systemów dystrybucyjnych w procesie przyłączania mikroinstalacji do sieci. Na podstawie tych badań i analiz powstał raport, który jest dostępny na stronie Federacji Konsumentów: www.federacja-konsumentow.org.pl i na naszym portalu Jak zostać prosumentem: www.federacja-konsumentow.org.pl/prosument 

Przeprowadziliśmy badanie ankietowe wśród konsumentów, by poznać ich wiedzę, poglądy i przede wszystkim oczekiwania dotyczące pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł w gospodarstwie domowym. Jeździliśmy po całym kraju, spotkaliśmy się z prosumentami, rozmawialiśmy w naszym namiocie plenerowym na letnich piknikach i festynach z wieloma konsumentami na te tematy. Całą zgromadzoną wiedzę przekazujemy właśnie w portalu -  zarówno teoretyczną, jak i przede wszystkim praktyczną, pomagamy nie tylko poznać z bliska tematykę mikroinstalacji oze, ale również przyjrzeć się, jak zrobili to inni, czy warto skorzystać z ich podpowiedzi i doświadczeń. Ułatwieniem w podjęciu decyzji na pewno będzie skorzystanie z kopalni wiedzy, jaką jest moduł e-learningowy – 10 kroków do własnej instalacji. Nawet jeżeli zdecydujemy, że jednak taka instalacja nie jest dla nas, bo za droga, zbyt pracochłonna bądź policzone razem z nami na portalu oszczędności nie są tak duże, by inwestycja szybko się zwróciła, to warto sięgnąć do zasobów naszego portalu, by przyjrzeć się chociażby bieżącemu zużyciu energii w konkretnym gospodarstwie domowym i je ewentualnie zmodyfikować. A może po prostu warto mieć własne zdanie na ten interesujący temat.

Ponadto wszystkie informacje podajemy przez pryzmat praw konsumenckich, bo jesteśmy organizacją konsumencką, co na pewno czyni go unikatowym. Warto dodać, że wszystkie informacje są oczywiście niekomercyjne – jest to całkowicie niezależny portal od producentów np. instalacji, podzespołów, firm, np. instalacyjnych.

Zapraszamy na stronę, są tam wszystkie informacje, o których napisaliśmy: www.federacja-konsumentow.org.pl/prosument  

Kontakt: Longina Lewandowska-Borówka
Rzecznik  Prasowy Federacji Konsumentów
Tel. (22) 827 51 05
ul. Ordynacka 11 lokal 1, Warszawa
rzecznik@federacja-konsumentow.org.pl

<< Jak zostać prosumentem

infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij