Jak zostać prosumentem

Federacja Konsumentów realizuje projekt “Jak zostać prosumentem” dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Korzystając z naszych zasobów wiedzy, kadrowych i organizacyjnych (sieć 38 oddziałów terenowych), przy wsparciu finansowym ze środków NFOŚiGW w ramach projektu przeprowadzimy działania edukacyjne i promocyjne dotyczące samego zjawiska mikrogeneracji energii z odnawialnych źródeł oraz różnych zagadnień związanych z włączeniem się w proces mikrogeneracji w praktyce.


 Realizacja projektu obejmuje następujące działania:

• Diagnoza procesu i procedur instalowania oze przez prosumenta

Cel: Wytypowanie elementów, które już utrudniają albo mogą utrudniać zakładanie własnych instalacji, przyłączenie do sieci oraz sprzedaż nadwyżek energii. Zebranie danych na podstawie już obowiązujących oraz projektowanych przepisów prawa, procedur i oceny rzeczywistości rynkowej, z uwzględnieniem subiektywnych odczuć prosumentów.

• Portal – interaktywny poradnik

Cel: Zebranie i udostępnienie dwóch grup informacji. Pierwsza o samym zjawisku mikrogeneracji energii z odnawialnych źródeł. Druga część adresowana do osób, które są zainteresowane włączeniem się w proces mikrogeneracji tak, aby czytelnik otrzymywał informacje we właściwej kolejności i aby decyzja o zostaniu prosumentem była przemyślana i świadoma.

• Pikniki lokalne

Cel: FK przyłączy się do 10 pikników lokalnych i na własnym, przygotowanym technicznie  stanowisku poprowadzimy doradztwo dla prosumentów, proste poradnictwo biznesowe oraz konkurs na wytwarzanie energii, by rozpropagować pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł, pomóc podjąć decyzje zainteresowanym osobom, dostarczyć rzetelną wiedzę w atrakcyjny sposób.

• Doradztwo dla prosumentów

Cel: Wspieranie procesu zawierania i negocjowania umów o odbiór prądu ze sprzedawcą oraz o przyłączenie do sieci z dystrybutorem dzięki skorzystaniu w naszych oddziałach z poradnictwa.

• Akcja edukacyjna

Cel: Przekazanie informacji, wiedzy i edukacja w zakresie mikroinstalacji oze, aby konsumenci nie tylko byli świadomi, że mogą stać się producentami energii, ale również aby wiedzieli gdzie i jak szukać informacji na ten temat.

<< Jak zostać prosumentem

infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij