ABC konsumenta - sprzedaż na odległość

Czy kupując w sklepie internetowym lub zamawiając produkt z katalogu, mamy takie same prawa jak w sklepie tradycyjnym?

Tak, dokonując zakupów na odległość, mamy takie same prawa jak przy zwykłym zakupie, a wręcz są one silniejsze z uwagi na brak osobistego kontaktu ze sprzedawcą (a także z produktem!).

Czy możemy zrezygnować z zakupu w domu wysyłkowym lub sklepie internetowym?

Tak, możemy zrezygnować z zakupu dokonanego na odległość, czyli odstąpić od umowy w terminie 10 dni. Należy jednak pamiętać o pewnych wyjątkach. Przepisy, o których piszemy w tej ulotce, w ogóle nie dotyczą inwestycji kapitałowych, ubezpieczeń, usług bankowych, aukcji internetowych, nieruchomości.
Te umowy rządzą się odrębnymi przepisami.
Ponadto nie można zrezygnować w ciągu 10 dni z:

• umowy dotyczącej turystyki, zakwaterowania, transportu, rozrywki, gastronomii;

• z usługi rozpoczętej za naszą zgodą przed upływem 10 dni;

• z zakupionych kaset video, audio, programów komputerowych po usunięciu ich oryginalnego opakowania;

• z produktu lub usługi wykonanej według indywidualnego zamówienia;

• z produktu, który ulega szybkiemu zepsuciu;

• z prenumeraty prasy;

• z usług w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych.

Kto ponosi koszty odesłania produktu?

Koszty odesłania towaru ponosi konsument, chyba że nie jest to zwrot rzeczy, a jej reklamacja. Jeżeli zostaje ona uznana, przedsiębiorca ma obowiązek zwrotu kosztów przesyłki towaru.

W jakim czasie powinniśmy otrzymać zwrot pieniędzy?

Sprzedawca musi zwrócić pieniądze nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W takim samym terminie należy odesłać towar.

Jak zrezygnować z zakupu?

Odpowiednie oświadczenie należy złożyć na piśmie (!) i przesłać je listem poleconym (z potwierdzeniem odbioru) na adres ?rmy najpóźniej dziesiątego dnia od daty zawarcia umowy o wykonanie usługi (ale przed rozpoczęciem jej wykonywania) bądź daty otrzymania zamówionego towaru. BC konsumenta

Czy możemy reklamować produkt zakupiony w Internecie lub z katalogu?

Towary zakupione na odległość reklamujemy na takich samych zasadach, jak rzeczy zakupione w zwykłym sklepie, z tym wyjątkiem, że dla celów dowodowych warto przesyłać pisma reklamacyjne także oddzielnym listem poleconym. O przysługujących nam prawach w przypadku reklamacji można przeczytać w „ABC konsumenta. Co warto wiedzieć o zakupach i reklamacji”.

Czy musimy płacić za paczkę, której nie zamawialiśmy?

Za towar, którego nie zamawialiśmy, nie mamy obowiązku płacić. Przesłanie niezamówionego towaru następuje na koszt i ryzyko przedsiębiorcy. Warto jednak upewnić się, czy rzeczywiście nie złożyliśmy zamówienia... czasem nie pamiętamy, że wypełniliśmy kupon w gazecie, dołączony np. do krzyżówki.

Czy oferta, że „Wygrałeś 100 000 zł” jest prawdziwa?

Takie oferty z reguły są próbą przestępczego wyłudzenia pieniędzy, szczególnie gdy wiążą się one na wstępie z koniecznością poniesienia pewnych kosztów (zapłata „kosztów administracyjnych”, zadzwonienie pod numer 0-701... ). Przed skorzystaniem z takiej „okazji” proponujemy skontaktować się z Federacją Konsumentów.

Podstawa prawna:

Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (DzU z 2000 r. Nr 22, poz. 271)

Niniejszy dokument został opublikowany dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Za treść dokumentu odpowiada Federacja Konsumentów, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.

 

<< Sprzedaż przed 25.12.2014 r. (archiwum)

infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij