ABC konsumenta - sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa

Czy akwizytor, który odwiedza nas w domu, to taki sam sprzedawca jak w sklepie?

Jest to sprzedawca zdeterminowany. Powiedzenie „Pan do sklepu, czy sklep do Pana? ” traci w tym przypadku swoje znaczenie. Skoro już sklep przychodzi do nas, oznacza to, że ma szczególny towar, który w zwykłym sklepie trudno sprzedać. Oczekujmy więc, że akwizytor będzie naciskał, abyśmy rzecz kupili. Bądźmy ostrożni!

Czy akwizytor powinien podać swoje imię i nazwisko?

Tak, a konsument ma prawo tego żądać – akwizytor powinien wręcz pokazać dowód osobisty, dokumenty potwierdzające reprezentowanie ?rmy i jej istnienie (wyciąg z odpowiedniego rejestru ?rm). W sklepie lub biurze ?rmy wiemy, że każda osoba, która nas obsługuje, jest do tego uprawniona przez przedsiębiorcę.
Poza lokalem nie mamy pewności, czy akwizytor ma ważne pełnomocnictwo do działania w imieniu konkretnego przedsiębiorcy. A przecież w naszym interesie leży, by wiedzieć, z kim zawieramy umowę – i tak na wszelki wypadek – pod jakim adresem możemy złożyć reklamację lub wysłać korespondencję.

Czy musimy zapłacić akwizytorowi zadatek?

Nie, ale z drugiej strony akwizytor może wtedy odmówić zawarcia umowy. Wpłacenie zaliczki i jej wysokość strony uzgadniają w drodze negocjacji.
Jeśli jednak zrezygnujemy w ciągu 10 dni z umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, bo w takim terminie możemy odstąpić od umowy, odzyskamy całość wpłaconej sumy, w tym również zadatek lub zaliczkę. Nawet wtedy, gdy rozpakujemy towar i sprawdzimy funkcjonowanie jego podstawowych podzespołów. Uważajmy jednak, bo sprzedawca będzie miał prawo do zmniejszenia kwoty oddawanej nam za produkt, gdy rzecz zostanie uszkodzona (np. złamiemy rączkę w odkurzaczu).

Czy możemy zwrócić rzecz, którą kupiliśmy od akwizytora?

Tak, możemy ją zwrócić, czyli odstąpić od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa.
Są jednak pewne wyjątki, warto wiedzieć, że nie można odstąpić od umów:

• o charakterze ciągłym, które zawieramy po uprzednim poznaniu oferty, reklamy, cenników, jeżeli mogliśmy uprzednio zapoznać się z treścią otrzymanej oferty lub informacji pod nieobecność drugiej strony umowy, np. zamawiamy okresową dostawę do domu wody na podstawie przysłanej do nas oferty z cennikiem;

• sprzedaży artykułów spożywczych dostarczanych okresowo przez sprzedawcę do miejsca zamieszkania konsumenta;

• powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, o wartości przedmiotu umowy do równowartości 10 EURO;

• o prace budowlane;

• dotyczących nieruchomości, z wyłączeniem usług remontowych;

• ubezpieczenia, w tym o członkostwo w otwartych funduszach emerytalnych, oraz reasekuracji;

• dotyczących papierów wartościowych oraz jednostek uczestnictwa w funduszach powierniczych i inwestycyjnych (usługi inwestycyjne).

W jaki sposób zrezygnować z zakupu?

Należy złożyć oświadczenia na piśmie (!) i przesłać je listem poleconym na adres ?rmy najpóźniej 10. dnia od daty zawarcia umowy.

Czy akwizytor powinien odebrać produkt, jeśli rezygnujemy z zakupu?

Prawo nie nakłada takiego obowiązku na przedsiębiorcę, nawet gdy to akwizytor dostarcza własnym staraniem rzecz do domu konsumenta. Należy zatem oddać rzecz osobiście lub przesyłką pocztową na własny koszt w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Ważne: przedsiębiorca nie może zobowiązać konsumenta do osobistego zwrotu towaru - konsument może samodzielnie wybrać formę zwrotu.

Podstawa prawna:

Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.)

Niniejszy artykuł został opublikowany dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Za treść dokumentu odpowiada Federacja Konsumentów, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.

<< Sprzedaż przed 25.12.2014 r. (archiwum)

infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij