Reklamacja usługi fryzjerskiej i stomatologicznej

Źle wykonaną usługę należy reklamować, pytanie tylko jak...

Reklamacja usługi fryzjerskiej

Wizyta u fryzjera miała poprawić Ci nastrój. Nie tylko nie poprawiała, to dodatkowo masz problem. Okazało się że, że fryzjer za długo trzymał farbę na włosach i włosy łamią się oraz wypadają. Innym razem “ wyszedł” po malowaniu nie taki kolor, jaki sobie życzyłaś.

W takiej sytuacji, masz prawo złożyć reklamację do wykonawcy usługi. W piśmie reklamcyjnym należy zażądać poprawienia usługi i wyznaczyć odpowiedni termin na dokonanie tej czynności. Jeżeli fryzjer nie dokona poprawek w wyznaczonym terminie albo w ogóle nie jest możliwe usunięcie wad masz prawo odstąpić od umowy ( jeżeli wady są istotne) i zażądać zwrotu zapłaconej ceny za usługę. Dodatkowo możesz domagać się odszkodowania, jeżeli musiałaś kupić specjalne odżywki bądź skorzystać z dodatkowych zabiegów w innym zakładzie. Konieczne są rachunki, aby udowodnić poniesioną szkodę i wystąpić o odszkodowanie. Jeżeli wady są nieistotne możemy domagać się obniżenia ceny za wykonaną usługę.

Podstawa prawna: Kodeks cywilny – art. 637 i nast. Odszkodowanie – 471 k.c.

Jeżeli zakupiona przez Ciebie peruka okazała się niezgodna z umową ( np. wypadają z niej włosy ) przysługuje Ci prawo do złożenia reklamacji do sprzedawcy. Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego

( DzU nr 141, poz. 1176 ) możesz żądać naprawy albo wymiany peruki. Wybór jednego z tych roszczeń należy do kupującego. Dopiero wówczas, gdy naprawa albo wymiana będzie niemożliwa lub będzie wymagała nadmiernych kosztów albo sprzedawca nie dokona ich w odpowiednim czasie lub też naprawa lub wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, możesz żądać zwrotu ceny ( w przypadku niezgodności istotnej ) albo domagać się obniżenia ceny. Sprzedawca odpowiada za towar przez 2 lata od daty jego wydania.

Reklamacja usługi dentystycznej

Korzystałeś z usługi stomatologicznej. Ząb przestał boleć, ale po krótkim okresie wypadła plomba. Co masz robić?. Jeżeli od wykonania usługi nie minął jeszcze rok, masz prawo złożyć reklamację do dentysty wykonującego usługę. Zażądaj w wyznaczonym przez Ciebie terminie ponownego plombowania zęba. Dentysta jest zobowiązany bezpłatnie dokonać poprawek. Zwrotu ceny za wykonaną usługę możesz żądać, gdy stomatolog odmówi wykonania ponownego leczenia albo w odpowiednim czasie nie wykona tej usługi ( gdy wada jest istotna). W przypadku wad nieistotnych, możemy domagać się obniżenia ceny.

Podstawa prawna: art. 637 i nast. Kodeksu cywilnego

Zleciłeś wykonanie usługi protetycznej, wykonanie “ ruchomej protezy zębowej ”

Proteza została wykonana niezgodnie z Twoim zamówieniem, protetyk użył innego koloru niż wybrany przez Ciebie. Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego ( DzU nr 141, poz. 1176 ) możesz żądać naprawy albo wymiany protezy. Najlepiej byłoby, aby obie strony umowy ustaliły termin na załatwienie reklamacji. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia w tej kwestii, konsument powinien złożyć reklamację na piśmie ( poproś o potwierdzenie na kopii) i wyznaczyć odpowiedni termin na spełnienie jego roszczenia. Protetyk ma obowiązek ustosunkować się do żądania konsumenta w terminie 14 dni. Jeżeli nie zajmie stanowiska w tym terminie, uważa się że uznał żądanie za uzasadnione. Dopiero wówczas, gdy naprawa albo wymiana będzie niemożliwa lub będzie wymagała nadmiernych kosztów albo sprzedawca nie dokona ich w odpowiednim czasie lub też naprawa lub wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, możesz żądać zwrotu ceny ( w przypadku niezgodności istotnej ) albo domagać się obniżenia ceny.

<< Sprzedaż przed 25.12.2014 r. (archiwum)

infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij