Aktywni konsumenci - budowa partycypacji społecznej w zwalczaniu nieuczciwych zjawisk rynkowych.

Masz wpływ. Działaj razem z nami.

O projekcie: 

Co oznacza bycie aktywnym konsumentem? Czy składanie reklamacji, zwracanie się o pomoc  w rozwiązaniu sporu z przedsiębiorcą oznacza bycie aktywnym? Jak najbardziej tak. Szukanie informacji, na przykład na opakowaniu produktu, przeglądanie ofert, by spełniały  oczekiwania,  przemyślane i zaplanowane zakupy zgodnie z potrzebami i gwarantujące osiągnięcie satysfakcji to też przejawy aktywności? Zapewne tak. Konsumenci decydują się powalczyć, przyjść po pomoc do ekspertów organizacji konsumenckiej, gdy chcą odzyskać pieniądze od firmy czy uwolnić się od nieuzasadnionych roszczeń przedsiębiorcy. W jakimś  więc stopniu jesteśmy aktywni – wtedy gdy nas coś bezpośrednio dotyczy i dodatkowo związane jest ze stratą materialną lub powoduje znaczące niedogodności. Jednak tylko sporadycznie jesteśmy skłonni powalczyć „dla idei”. Zazwyczaj uznajemy, że kłócenie się o zasady nie ma sensu. Jeśli chodzi o „dobro wspólne”, czyli np. usunięcie z rynku oszukańczego oznaczania produktów, nieuczciwych praktyk rynkowych, które widzimy – skłonność do działania jest znacznie niższa. Taka bierność zachęca nieuczciwych przedsiębiorców do sięgania po kolejne triki w reklamie, po tyleż zgrabne i atrakcyjne co nierzetelne prezentowanie i oferowanie  produktów oraz usług. Bierność konsumentów wywołuje zjawisko, które można określić społecznym przyzwoleniem na nieuczciwość. Spróbujemy w trakcie realizacji projektu to zmienić. Pokażemy, że można i warto trochę podziałać nawet wtedy, gdy mamy przeświadczenie, że nas to bezpośrednio nie dotyczy. 

Główne cele projektu:

 • Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej, czyli praktyczne włączenie się konsumentów w eliminowanie nieuczciwych praktyk rynkowych. Zaangażowanie indywidualnych konsumentów  w działania, jakie prowadzi w tym obszarze Federacja Konsumentów. 
 • Wzrost aktywności społecznej poprzez samodzielne diagnozowanie przez konsumentów nieuczciwych praktyk rynkowych. Konsumenci zgłaszają sami w ramach konkursu na konsumencki absurd miesiąca szeroko rozumiane „zdarzenia konsumenckie”, z którymi się zetknęli, widzieli je lub „wytropili”, np. niezgodne z prawem wywieszki w sklepie, nieprawdziwe informacje na opakowaniu produktu. Czyli zgłaszają praktyki lub zjawiska, które ich zdaniem nie powinny się zdarzać w uczciwym obrocie rynkowym, zachowania przedsiębiorców, które ich drażnią lub uznają je za naganne. 
 • Zaangażowanie konsumentów w proces eliminowania tych zjawisk z rynku i zbudowanie partycypacyjnego modelu, w którym konsument razem z organizacją reprezentowaną przez prawnika podejmuje działania adresowane do konkretnego przedsiębiorcy, działając dla dobra wspólnego. Na zgłoszeniu „absurdu” przez konsumenta sprawa nie tylko nie kończy się, ale wręcz przeciwnie – zaczyna. Konsument bierze udział we wszystkich podejmowanych przez organizację działaniach, jest o wszystkim informowany i to nie na zasadzie „sprawa jest w toku”, jak ma to często miejsce w różnych instytucjach. 
 • Zaangażowanie lokalnych liderów i aktywistów, zwanych w tym projekcie Latarnikami, dzięki którym dotrzemy do ich środowisk lokalnych, przekażemy im wiedzę i zaprosimy do wspólnych działań, również po zakończeniu projektu.
 • Celem jest również poprawa zdolności organizacji konsumenckiej do mobilizowania konsumentów wokół swoich działań i wzmocnienie instytucjonalne Federacji Konsumentów.
 • W projekcie wezmą udział trzy oddziały terenowe FK, ale celem projektu jest wypracowanie modelu lokalnej aktywizacji, który chcemy zastosować również w innych placówkach FK w całym kraju.

Działania projektowe:

 • Latarnicy i aktywizacja lokalna – w trakcie realizacji projektu skupimy wokół trzech oddziałów terenowych FK – w Łodzi, Kielcach i Warszawie grupę aktywistów -  aktywnych konsumentów z bardzo różnych środowisk, którzy pracują z ludźmi na co dzień i mają możliwość wpływu na swoje otoczenie. Przeprowadzimy szkolenia latarników, podzielimy się naszą wiedzą, ale również wysłuchamy ich propozycji i przemyśleń.
 • Kampania informacyjna na federacyjnym FB – o działaniach, o projekcie, wspólnych akcjach i spotkaniach, wyłonienie konsumentów - aktywistów internetowych, którzy pomogą nam w działaniach projektowych.
 • Organizacja comiesięcznych konkursów na konsumencki absurd miesiąca, zwieńczeniem konkursu będzie wybór absurdu roku. Organizowanie konkursu ma na celu zaktywizowanie konsumentów, ale również monitorowanie rynku - zebranie informacji z rynku i poprowadzenie wspólnie z konsumentem „sprawy” -  od wystąpienia do przedsiębiorcy do – być może – propozycji zmian legislacyjnych. To konsument powinien czuć się zaangażowany w cały proces i mieć poczucie, że jego niezgoda na pewne praktyki handlowe ma znaczenie i może realnie wpłynąć na ich zaniechanie.
 • Organizacja mobilnego stoiska konsumenckiego w trakcie imprez plenerowych, pikników, festynów – takie działania są założone w projekcie – jak w rzeczywistości będą wyglądały, pokaże najbliższa przyszłość. Jest to wspaniały sposób na skupienie społeczności lokalnej wokół działań organizacji. W nieformalnej, luźnej atmosferze pikniku zachęcenie ludzi do aktywności jest znacznie łatwiejsze niż podczas formalnych spotkań lub wykładów.
 • Jesteśmy przekonani, że dzięki aktywności konsumentów, którzy wzbogacą nas swoim doświadczeniem i reakcją na różne sytuacje rynkowe stworzymy bardzo ciekawą i przydatną ulotkę, którą przekażemy następnym konsumentom, by działali, zgodnie z hasłem promującym projekt i oddającym jego ideę: " Masz wpływ. Działaj razem z nami "

Rezultaty, czyli czego oczekujemy: 

 • Stworzenia wokół oddziałów realizujących projekt aktywnych grup osób, które wspomagałyby i propagowały różne działania organizacji konsumenckiej.
 • Stworzenie i przetestowanie modelu aktywizacji i współpracy lokalnej różnych środowisk w celu ich multiplikowania w innych ośrodkach terenowych FK w całej Polsce. 

Czas realizacji projektu: od 1.03.2020 do 30.11.2020 na terenie województw mazowieckiego, łódzkiego i świętokrzyskiego oraz w Internecie (portal społecznościowy Facebook).


infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij