ASSIST - europejska sieć doradców wrażliwych odbiorców energii.

Zwalczanie ubóstwa energetycznego związanego zarówno z zagadnieniami energetycznymi, jak i ogólniejszymi – społecznymi.

Projekt ASSIST ma za zadanie zaangażować podmioty społeczne i związane z energetyką w tworzenie innowacyjnej europejskiej sieci doradców wrażliwych odbiorców energii – HEA (Domowych Doradców Energetycznych).

Federacja Konsumentów, wspólnie z 10 organizacjami z 6 krajów europejskich (z Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Polski, Belgii i Finlandii)  oraz stowarzyszeniem skupiającym   europejskie sieci organizacji działających na rzecz przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu (EAPN), realizuje projekt ASSIST, Support Network for Household Energy Saving, którego celem jest efektywne przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu w Europie. Projekt, finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu H2020, obejmie zarówno kwestie energetyczne, jak i społeczne, ponieważ problem ubóstwa energetycznego nie może być rozwiązany w oderwaniu od szerszego zagadnienia społecznego, jakim jest ubóstwo.

W ciągu ostatnich lat konsumenci zyskali więcej praw wraz z implementacją do krajowego ustawodawstwa europejskich przepisów dotyczących energii. Niemniej jednak należy uznać, że prawa konsumenckie (ze szczególnym uwzględnieniem wrażliwych konsumentów i problemów związanych z ubóstwem energetycznym) wymagają jeszcze wzmocnienia. Rosnąca złożoność rynku wymaga również konkretnych rozwiązań, które poprawią pozycję konsumentów i zwiększą ich aktywność.

W realizowanym projekcie rozwiązanie zdiagnozowanych problemów przebiegać będzie dwutorowo - poprzez działania skierowane bezpośrednio do odpowiednich grup konsumentów,  w celu zwiększenia ich aktywnego zaangażowania na rynku energii i zmiany zachowań w odniesieniu do użytkowania energii;  oraz poprzez dostarczenie wiedzy i rozwiązań do kształtowania polityk na szczeblu krajowym i europejskim uwzględniających problem ubóstwa energetycznego i potrzeby wrażliwych konsumentów.

Zostanie to osiągnięte dzięki:

  • Stworzeniu europejskiej sieci Domowych Doradców Energetycznych (HEA). Doradcy oferować będą unikalne specjalistyczne usługi bezpośrednio konsumentom, wspierając ich swoją wiedzą i umiejętnościami w celu przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu;
  • Dostarczeniu wiedzy, efektywnych rozwiązań, dobrych praktyk i wytycznych do kształtowania polityk krajowych i europejskich, by reagować na potrzeby wrażliwych konsumentów i rozwiązywać problem ubóstwa energetycznego.

Zjawisko ubóstwa energetycznego i pojęcie wrażliwego konsumenta nie zostało dotychczas precyzyjnie zdefiniowane. Wiedza na temat tych zagadnień i wynikających z nich problemów społecznych jest zdecydowanie niewystarczająca, stąd brak jest efektywnych propozycji przeciwdziałania im. Stąd pierwsze robocze spotkanie podmiotów realizujących projekt, które odbyło się w dniach 15-16 maja br. w Rzymie, poświęcone było uzgodnieniu zakresu badań i  ich metodologii zgodnych z przyjętymi zasadami definiowania grup docelowych, do których skierowany jest projekt. Zdobyta wiedza umożliwi udzielenie realnego wsparcia konkretnym wrażliwym konsumentom oraz podjęcie działań minimalizujących zjawisko ubóstwa energetycznego do wykorzystania systemowego nie tylko w krajach europejskich, w których realizowany jest projekt.   

W tym celu uruchomiona została strona internetowa projektu oferująca wiedzę i wsparcie konsumentom wrażliwym oraz konkretne usługi sieci doradców energetycznych (HEA).

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Komisji Europejskiej: http://cordis.europa.eu/project/rcn/209995_en.html.

Najważniejsze i najciekawsze efekty projektu publikujemy takze na naszej stronie, zapraszamy do zapoznania się z poniższymi materiałami:

Podsumowanie projektu
Prezentacja efektów projektu
Informacja na temat narzędzia wspomagającego kalkulację oszczędności
Webinarium - Konsument na rynku energii

 

Pozostańmy w kontakcie na http://facebook.com/dlakonsumentow

Szczegóły dotyczące projektu
Numer Projektu: 754051
Data rozpoczęcia: 1 maj 2017 roku
Czas trwania: 36 miesięcy


infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij