Egzekwowanie prawa w transgranicznych sporach konsumenckich

O projekcie

Jednolity rynek powinien oznaczać dla konsumenta nie tylko łatwość zawierania umów transgranicznych, ale także skuteczność dochodzenia roszczeń na tych samych zasadach co w obrocie krajowym. Przy dochodzeniu roszczeń transgranicznych konsumenci mają do dyspozycji wiele możliwości, poza standardową procedurą cywilną wchodzą w rachubę m.in. postępowanie w zakresie dochodzenia drobnych roszczeń oraz europejskie postępowania nakazowe. Jednak ze zrealizowanego wcześniej przez Verbraucherzentrale (Centralę Konsumentów) w Brandenburgii oraz Federację Konsumentów projektu wynika, że konsumenci często nie radzą sobie ze skutecznym dochodzeniem roszczeń od przedsiębiorców za granicą. Stopień skomplikowania zagadnienia, bariera językowa, brak przejrzystości oraz brak informacji co do konkretnych kroków mogą powstrzymywać konsumentów przed dochodzeniem roszczeń. Procedury transgraniczne są również postrzegane przez sędziów jako problematyczne. Jako główne przyczyny zostały wskazane: brak wymiany doświadczeń w tej dziedzinie, brak wiedzy stron na temat tych procedur, trudności w tłumaczeniu, doręczeniu oraz w stosowaniu obcego prawa. Wnioski z projektu zostaną wykorzystane w realizacji obecnego projektu – Egzekwowanie prawa w transgranicznych sporach konsumenckich – tak, by wśród konsumentów, ale również profesjonalistów, sędziów, adwokatów, komorników i doradców konsumenckich, nastąpił nie tylko wzrost zaufania do możliwości skutecznego egzekwowania roszczeń, w tym orzeczeń sądowych, ale przede wszystkim przyczynił się do spójnego stosowania prawa w praktyce.

Główne cele projektu

 • Promocja jednolitej europejskiej przestrzeni prawnej poprzez stosowanie europejskiego prawa procesowego w transgranicznych sporach cywilnych.
 • Przegląd i badanie stosowania prawa w praktyce, w szczególności w zakresie postępowania egzekucyjnego, w Niemczech, Polsce i Francji.
 • Wymiana wiedzy między profesjonalistami zaangażowanymi w problematykę rozwiązywania sporów transgranicznych.
 • Przygotowanie konkretnych rozwiązań i przykładów dobrych praktyk dla głównych uczestników sporów transgranicznych – profesjonalistów i konsumentów.
 • Zwiększanie świadomości konsumentów i prawników.

Działania projektowe

 • Ramy prawne i zmiany w prawie europejskim – Raport Analiza prawno-porównawcza, zawierający prezentację usystematyzowanej aktualnej sytuacji prawnej, uznawania orzeczeń sądowych w przestrzeni polsko-niemieckiej i niemiecko-francuskiej oraz analiza praktycznych zastosowań w dziedzinie europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń oraz europejskich procedur upominawczych i roli i kwalifikacji prawnej ADR  w zakresie egzekwowania prawa.
 • Seminarium naukowe – prezentacja Raportu i dyskusja w gronie naukowców, rzeczników konsumentów, doradców konsumenckich, adwokatów, sędziów i  pracowników sądownictwa przede wszystkim wokół uznawania orzeczeń oraz praktycznych aspektów egzekwowania orzeczeń – przygotowanie założeń badań ankietowych.   
 • Raport Egzekwowanie przepisów w praktyce – na podstawie wzbogaconego po seminarium naukowym opracowania porównawczej analizy prawnej, uzupełnionej wielkościami empirycznymi, pochodzącymi z badań ankietowych, wywiadów oraz studiów przypadków przeprowadzonych wśród komorników, pracowników sądownictwa, prawników i doradców konsumenckich w Polsce, Niemczech i Francji.
 • Studium porównawcze – w pracy studialnej analizowane są wyniki dotychczasowych zebranych materiałów badawczych i porównywany jest sposób podejścia w trzech krajach, identyfikowane są odrębne i wspólne problemy z wprowadzaniem i wykonywaniem europejskich zawiadomień ponaglania i wyroków postępowań w zakresie drobnych roszczeń oraz na wypracowaniu zalet i wad różnych sposobów podejścia.
 • Warsztaty dla ekspertów – dyskusja wokół Studium porównawczego oraz identyfikowane będą, przetwarzane i zestawiane przykłady dobrych praktyk z Polski, Niemiec i Francji.
 • Raport porównawczy przygotowany w formie tabelarycznej zawierający wyniki ze studium porównawczego oraz zebranych przykładów dobrych praktyk z krajów partnerów projektu, opracowanie rozwiązań modelowych.
 • Konferencja Europejska przede wszystkim dla praktyków z Polski, Niemiec i Francji, zajmujących się sporami transgranicznymi, ale także naukowców, ustawodawców, decydentów i administracji publicznej. Program konferencji obejmować będzie priorytetowe zagadnienia projektu.
 • Raport końcowy – zawierać będzie wyniki wszystkich badań i analiz uzyskanych w trakcie działań projektowych, wzbogacone o wnioski z dyskusji i wymiany wiedzy i poglądów zaprezentowanych w trakcie Konferencji Europejskiej.
 • Rozpowszechnianie wyników działań projektowych – publikacja raportów, przygotowanie ulotki dla konsumentów oraz podręcznika dla profesjonalistów.

Spodziewane rezultaty, w tym rezultaty długofalowe

 • Stwierdzenie przeszkód w praktycznym stosowaniu procedur europejskich i wspólne opracowanie propozycji konkretnych rozwiązań i najlepszych praktyk w zakresie rozwiązywania transgranicznych sporów konsumenckich - ich upowszechnienie poprawi wiedzę i podniesie świadomość w zakresie instrumentów UE wśród prawników i konsumentów.
 • Poradnictwo prawne świadczone przez organizacje konsumenckie realizujące projekt dotyczy również sporów transgranicznych. Oferta usług poradniczych zostanie zaktualizowana i wzbogacona dzięki uzyskanej konkretnej wiedzy i organizacje będą efektywniej pomagać egzekwować prawo.
 • Wszystkie wyniki projektu zostaną upowszechnione i w długim okresie czasu będą dostępne w Internecie na dedykowanych projektowi podstronach partnerów projektu do wykorzystania przez innych prawników i zainteresowane środowiska praktyków zaangażowanych w rozwiązywanie sporów transgranicznych.
 • Konkretne rozwiązania i wskazówki dla praktyków - adwokatów, sędziów, pracowników wymiaru sprawiedliwości, komorników mogą być zastosowane jako modelowe dla rozwiązywania sporów konsumenckich w innych państwach członkowskich.
 • Rezultaty zrealizowanego projektu będą udostępniane organizacjom konsumenckim w innych państwach członkowskich, bowiem z uzyskanych wyników mogą mieć wszyscy korzyści, uczestnicząc w ruchu transgranicznym z Polską, Niemcami i Francją, ale również opracowane rozwiązania w określonym zakresie mogą mieć zastosowanie w poradnictwie konsumenckim dla sporów konsumenckich we wszystkich państwach członkowskich.
Informacja prasowa na temat projektu
Informacja prasowa na temat Seminarium w Słubicach
Informacja prasowa na temat nowości wydawniczych w ramach projektu
Informacja prasowa: Konferencja - Egzekucja roszczeń konsumenckich w sprawach transgranicznych
Międzynarodowa konferencja Egzekucja roszczeń konsumenckich w sprawach transgranicznych

 

REDRESS 17 to projekt, w którym sprawdzamy, jak można skutecznie przeprowadzić egzekucję orzeczeń sądowych wobec zagranicznego przedsiębiorcy. 

Publikacja odzwierciedla wyłącznie poglądy autorów, którzy ponoszą za nią pełną odpowiedzialność. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.


infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij