Konsument na rynku usług finansowych

Konsument na rynku finansowym
Opublikowano: 2015-01-23 16:48

Federacja Konsumentów realizuje projekt „Konsument na rynku finansowym”, finansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Funduszy EOG).

Rynek usług finansowych i ubezpieczeniowych wymaga od konsumenta wiedzy ekonomicznej i prawnej. Skutki zawartej umowy bywają odczuwalne przez lata przez całe  gospodarstwo domowe. Drobny druk, niejasny język, nierzetelni sprzedawcy, niejasne lub skomplikowane procedury dochodzenia roszczeń jeszcze bardziej komplikują sytuację. Nie wszyscy konsumenci analizują umowę, oceniają własne potrzeby i możliwości, a zdarza się, że umów w ogóle nie czytają. Jeśli umowa zawiera klauzule niedozwolone to nawet mogą sobie z tego nie zdawać sprawy. W projekcie dążymy do eliminacji z umów klauzul niedozwolonych oraz zaopatrzymy konsumenta w wiedzę, jak poruszać się wśród ofert i podejmować wyważone, świadome decyzje z uwzględnieniem własnych potrzeb i możliwości. Adresatem projektu są wszyscy konsumenci korzystający z usług finansowych i ubezpieczeniowych.

Działania planowane w projekcie:

  • Wytypowanie produktów i usług finansowych, które mogą być szczególnie, rażąco,  niekorzystne dla konsumentów
  • Monitoring ogólnych warunków umów wytypowanych na podstawie badania potencjalnie niekorzystne lub niebezpieczne
  • Podjęcie działań skutecznie eliminujące abuzywne zapisy
  • Przygotowanie przekazu informacyjnego i edukacyjnego skierowanego do konsumentów oraz upowszechnienie informacji w wydzielonym obszarze – strefa konsumenta - na stronie FK
  • Upowszechnienie informacji i działań w mediach

 

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji , finansowanego z Funduszy EOG

Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Trzy państwa ściśle współpracują z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG).

W okresie 2009–2014 wartość funduszy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79 miliarda euro. Norwegia zapewnia około 97% łącznego fi nansowania. Fundusze są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i szkół wyższych, sektora publicznego i sektora prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W ich ramach ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z państw darczyńców, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r.

Najważniejsze obszary wsparcia obejmują ochronę środowiska i zmiany klimatyczne, badania i stypendia, społeczeństwo obywatelskie, ochronę zdrowia i wsparcie dla dzieci, równość płci, sprawiedliwość i dziedzictwo kulturowe.


infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij