Edukacja konsumencka w społecznościach lokalnych

Edukacja konsumencka w społecznościach lokalnych
Opublikowano: 2013-12-09 14:05

Projekt dotyczy Priorytetu: Promowanie roli społeczeństwa obywatelskiego jako ważnego uczestnika w zwiększaniu spójności społeczno-gospodarczej kraju; Obszaru: Edukacja obywatelska. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywnego udziału obywateli – konsumentów w świadomym partycypowaniu w życiu społeczno-gospodarczym. Aktywny konsument – świadomy i wyedukowany – korzysta z przysługujących mu praw na co dzień, kształtując w ten sposób praworządną, rzetelną i uczciwą rzeczywistość społeczno-gospodarczą. Stąd zakresem projektu jest edukacja konsumencka.

Działania podejmowane w trakcie realizacji projektu:

Analiza obszarów konsumenckich stanowiących zagrożenie lub generujących niekorzystne zjawiska społeczne lub pod kątem wzmocnienia aktywności i partycypacji społecznej konsumentów, analiza skarg konsumenckich na podstawie sprawozdań i statystyk oraz ankiety wypełnianej przez oddziały terenowe Federacji Konsumentów.
Termin realizacji: kwiecień 2013 rok

Na podstawie analizy oraz wniosków z ankiet wypełnionych przez oddziały zostanie przygotowany, opracowany i napisany raport. W raporcie opracowane zostaną wytyczne dla dalszych działań, m.in. tematy do wydawnictwa oraz informacji prasowych – Newsletterów dla prasy lokalnej i sublokalnej.
Termin realizacji: maj 2013 rok

Napisanie, przygotowanie publikacji, druk i dystrybucja do oddziałów wydawnictwa edukacyjnego – teczki zawierającej 10 ulotek tematycznych w formie kart - „fact sheet”. W teczce znajdować się będzie 11 karta – ankieta do wypełnienia przez konsumentów z prośbą o odesłanie jej lub przekazanie do oddziału FK.
Termin realizacji: czerwiec – lipiec 2013 rok
Wydawnictwo "W czym mogę pomóc" w PDF

Działania oddziałów terenowych FK mają na celu edukację konsumencką, będącą ważnym elementem edukacji obywatelskiej, i są wspólnie realizowane przez oddziały. Jednostki terenowe FK, znajdujące się na wskazanych w programie obszarach koncentracji geograficznej, dodatkowo przeprowadzą w miesiącach od lipca do września 2013 roku spotkanie lokalne na imprezach plenerowych, w których trakcie prowadzone będzie poradnictwo prawne oraz rozdawane będzie wydawnictwo. Oddziały przygotują informacje o skali poradnictwa i zainteresowaniu wydawnictwem na spotkaniach.
Termin realizacji lipiec – wrzesień 2013 rok

Informacja konsumencka w prasie lokalnej. Co miesiąc będziemy pisać i wysyłać do mediów lokalnych i sublokalnych informacje prasowe – Newslettery. Łącznie w czasie trwania projektu wyślemy ich 16, pierwszy wysłany zostanie w czerwcu 2013r. Po zakończeniu projektu FK przygotowywać będzie je w cyklach kwartalnych. Tematyka newsletterów wynikać będzie z opisanego wcześniej raportu oraz wniosków z innych opisanych działań, a także potrzeb zgłaszanych przez oddziały i media.
Termin realizacji: czerwiec 2013 rok – wrzesień 2014 rok
Newsletter nr I/2013 w PDF

Newsletter nr II/2013 w PDF

Newsletter nr III/2013 w PDF

Newsletter nr IV/2013 w PDF

Newsletter nr V/2013 w PDF

Newsletter nr VI/2013 w PDF  

Newsletter nr VII/2013 w PDF

Newsletter nr VIII/2014 w PDF

Newsletter nr IX/2014 w PDF

Newsletter X/014 w PDF

Newsletter nr XI/2014 w PDF

Newsletter nr XII/2014 w PDF

Newsletter nr XIII/2014 w PDF

Newsletter nr XIV/2014 w PDF

Newsletter nr XV/2014 w PDF

Newsletter nr XVI/2014 w PDF

Przygotowanie, opracowanie i napisanie drugiego raportu na podstawie analizy skarg, drugiej ankiety wypełnionej przez oddział oraz nadesłanych przez konsumentów ankiet załączanych do wydawnictwa. Ten raport posłuży również do wskazania ciekawych i przydatnych dla konsumentów tematów do newsletterów.
Termin realizacji: październik – listopad 2013 rok

Edukacja, informacja i poradnictwo konsumenckie. Każdy oddział prowadzi poradnictwo prawne oraz edukację - rozdaje indywidualnym konsumentom wydawnictwo, zachęcając do aktywnego korzystania z zawartej w nim wiedzy.
Termin realizacji: od lipca 2013 roku – rozdawanie wydawnictwa indywidualnym konsumentom, od października 2013 roku – poradnictwo prawne.

W projekcie wybraliśmy edukację konsumencką opartą na różnych formach aktywności. Konsumentami jesteśmy wszyscy, ale poszczególne działania podejmowane w projekcie są skierowane do zróżnicowanego odbiorcy, zgodnie z jego preferencjami i możliwościami. Część skierowana jest do osób przychodzących do oddziałów terenowych FK. Osób, które już wiedzą, że mogą znaleźć w organizacji konsumenckiej pomoc. Ale również ważną wiedzę, którą będą mogli wykorzystać samodzielnie w przyszłości.

Realizacja projektu przyniesie wymierne korzyści dla różnych grup obywateli. Część uzyska pomoc i poradnictwo w oddziałach w sprawach indywidualnych oraz wydawnictwo, czyli konkretną wiedzę, którą będą mogli się posługiwać na co dzień. Pozostali o prawach konsumenckich dowiedzą się z mediów lokalnych, na piknikach i spotkaniach. Nowy obszar wiedzy zostanie przekazany w sposób przyjazny, interesujący i użyteczny, dając możliwość poprawienia własnej sytuacji jako obywateli i konsumentów. Konkretna wiedza, jak i kiedy być aktywnym konsumentem, jak unikać zagrożeń, jak można wpływać na kształtowanie otoczenia rynkowego. Dzięki realizacji różnych działań w projekcie, konsumenci będą mieli wpływ na zakres oferowanych im treści i wiedzy tak, by była ona jak najbardziej przydatna. Ich głos będzie słyszany. Angażując obywateli, informując i pomagając im, chcemy pokazać, że wszyscy mamy wpływ na najbliższą otaczającą nas rzeczywistość. Zjawiska globalne, dotyczące np. naruszania zbiorowych interesów konsumentów, najlepiej zacząć rozwiązywać lokalnie.

PROJEKT „EDUKACJA KONSUMENCKA W SPOŁECZNOŚCIACH LOKALNYCH” WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ. WARTOSC DOFINANSOWANIA: 116 322 CHF

 


infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij