Dobre prawo seniora

Dobre prawo seniora
Opublikowano: 2013-03-11 14:16

W latach 2012 - 2013 zrealizowaliśmy  zadanie „Dobre prawo seniora” współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej osób Starszych na lata 2012-2013.

Główne założenia projektu:

Bariery utrudniające konsumentom III-go wieku bezpieczne i satysfakcjonujące uczestnictwo w rynku to z naszego punktu widzenia :

- brak aktywności konsumenckiej (w tym brak wiary w pozytywne rozpatrzenie reklamacji),
- nieczytelność dostarczanych informacji w miejscu sprzedaży towarów i usług (naszym zdaniem istotny jest tu także element niskiej świadomości, ograniczeń mentalnych, brak silnego przekonania opartego na wiedzy, że to obowiązkiem sprzedawcy i usługodawcy jest dostarczenie konsumentowi wszystkich informacji, tak aby mógł on podjąć świadomą decyzję zakupową, naszym zdaniem część grupy docelowej nie wiedząc że ma takie prawo, obawia się pytać i domagać np. zaprezentowania i rozpakowania kupowanego sprzętu), 
- nieznajomość zasad związanych z dostarczaniem informacji w miejscu sprzedaży, 
- niezasadne przekonanie o możliwości sprzedaży żywności przeterminowanej,
-nieznajomość instytucji i organizacji zajmujących się ochroną konsumenta (znajomość spontaniczna naszej organizacji wynosiła 18,7% - jest to trzecie miejsce po Inspekcji Handlowej 23,3 % i Rzeczniku Praw Obywatelskich – 20%, znajomość rzecznika konsumentów wynosiła 3,9%. )

Wzrost wiedzy, świadomość konsumencka, to pierwszy krok aby konsumenci III-go wieku poczuli się pewnie i korzystali „w partnerski sposób” z oferty rynkowej.

Działania projektu:

W ramach projektu przeprowadziliśmy następujące działania:
- przygotowaliśmy  trenerów (z oddziałów terenowych Federacji Konsumentów) do prowadzenia spójnych  zajęć edukacyjnych z zakresu edukacji konsumenckiej (obejmującej aspekty prawne oraz aktywizujące)
- przygotowalismy wyżej wymienione osoby do prowadzenia poradnictwa konsumenckiego uwzględniającego specyfikę grupy seniorów  (pod względem zrozumienia psychologicznych i fizycznych  uwarunkowań oraz merytorycznego wsparcia w zakresie specyficznej oferty , często nieuczciwej ze strony przedsiębiorców)
-  zorganizowaliśmy  i przeprowadziliśmy cykl szkoleń dla konsumentów III wieku,
- skierowalismy  wydawnictwo edukacyjne dostosowane (merytorycznie i graficznie) do potrzeb grupy, wzmocniliśmy jego  walor edukacyjny – konkurs z wiedzy konsumenckiej – krzyżówka – z nagrodami nakłaniającymi do aktywności cyfrowej (laptop + kurs komputerowy)

W ramach realizacji zadania „Dobre prawo seniora” przygotowaliśmy wydawnictwo – „Warto znać swoje prawa”. Było ono 
zbiorem przydatnych na co dzień informacji konsumenckich. 

Wydawnictwo  dostępne było w oddziałach Federacji Konsumentów.

Omówiliśmy różne tematy,  które dotyczą nas jako konsumentów. Wielu problemów moglibyśmy uniknąć, gdybyśmy czytali umowy np. z bankiem czy ubezpieczycielem, 
operatorem telekomunikacyjnym, akwizytorem, zadawali pytania sprzedawcy, porównywali oferty różnych przedsiębiorców, a nawet dali sobie trochę więcej czasu na zastanowienie się nad zakupem. O tych i innych sprawach napisaliśmy właśnie w wydawnictwie.

Ostatnia karta w wydawnictwie, zawierała krzyżówkę – konkurs dla Konsumentów III wieku. Większość atrakcyjnych ofert, z którymi się stykamy, skierowana jest do osób młodych, to młodzi konsumenci pokazywani są  reklamach jako nowocześni, dynamiczni i aktywni, dla starszych zarezerwowane są specyfiki leczące ból kręgosłupa. Uważamy, że to nie cała prawda, wiele starszych osób również żyje aktywnie, uczestniczy w wykładach, dużo czyta. Dlatego wśród osób, które przesłali prawidłowe hasło, rozlosowane zostały nagrody. Były to trzy laptopy. W rozwiązaniu krzyżówki pomocne były  informacje zawartye w wydawnictwie.  Regulamin konkursu konsumenckiego dostępny był w każdym oddziale Federacji Konsumentów.

 

Zadanie  "Dobre prawo seniora"  współfinansowane  ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013

 


infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij