Korzystanie z kart płatniczych z perspektywy konsumentów

Rozwój rynku opłat bezgotówkowych w Polsce to temat, który od kilku miesięcy podejmowany jest w trakcie licznych dyskusji, debat i spotkań w gronie specjalistów i  przedstawicieli różnych instytucji. Obecnie toczą się prace parlamentarne nad nowelizacją Ustawy z 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych. Ostateczny kształt przepisów prawnych wpływać będzie wprost na sytuację konsumentów na rynku usług płatniczych.

Dlatego Federacja Konsumentów postanowiła zbadać, jak korzystanie z kart płatniczych wygląda z perspektywy konsumentów dziś, np. jaki jest poziom wiedzy konsumentów na temat opłat związanych z korzystaniem z kart, ale również pytaliśmy w ankiecie, jak zachowaliby się konsumenci w przypadku różnych zmian, które mogą być wprowadzone w przyszłości. 

Wprowadzając w temat konferencji, wiceprezes Federacji Konsumentów, Olesia Frączek stwierdziła:  „Na podstawie wyników  badania ankietowego, przeprowadzonego w oddziałach Federacji Konsumentów na próbie 2000 osób, możemy stwierdzić, że wiedza konsumentów związana z funkcjonowaniem systemu płatności elektronicznych, obrotem bezgotówkowym jest co najmniej  niewystarczająca.   Wśród konsumentów nadal funkcjonuje wiele mitów i obaw przed  płatnościami przy użyciu karty. Chaos informacyjny, związany z projektem regulacji ustawowej dotyczącej usług płatniczych, z pewnością nie przyczynia się do zmiany postaw konsumentów na lepsze. Przedstawiając wyniki raportu, który z pewnością będzie dobrym materiałem dla analityków i ekonomistów, liczymy na to, że ustawodawstwo będzie nie tylko  reakcją na faktyczne potrzeby rynkowe, ale również, że projektowane rozwiązania prawne będą uwzględniać interesy wszystkich grup objętych regulacją w sposób bezpośredni lub pośredni.” 

Piotr Czepulonis, prawnik Federacji Konsumentów, reasumując wyniki badania ankietowego, sformułował następujący  wniosek: „Hermetyczny charakter dyskusji na temat regulacji różnych aspektów rynku usług finansowych sprawia, iż najbardziej narażeni na ryzyko uczestnicy tego rynku, to jest konsumenci, są często wyłączeni z procesu kształtowania istotnych dla nich regulacji. Federacja Konsumentów, pragnąc uczynić głos konsumenta bardziej słyszalnym, postanowiła zbadać wiedzę oraz postawy użytkowników kart płatniczych. Wyniki badań, mamy nadzieję, zwrócą w większym stopniu uwagę na potrzeby konsumentów oraz będą stanowiły asumpt do rozwijania inicjatyw edukacyjnych, mających na celu uformowanie świadomego swoich praw i interesów odbiorcy usług finansowych.”

Dyrektor Biura Prawnego Federacji Konsumentów, Izabela Dąbrowska odniosła się do różnych działań i propozycji zgłaszanych zarówno przez organizacje przedsiębiorców i instytucje, jak i zawartych w projektach legislacyjnych: “W mojej ocenie rozwiązania legislacyjne, choć czasem konieczne, nie zawsze pozytywnie wpływają na rynek. Wypracowane pod auspicjami NBP porozumienie pomiędzy przedstawicielami wszystkich uczestników rynku, w którego tworzeniu brała udział Federacja Konsumentów,  było na pewno korzystniejsze – rynek sam wyznaczał sobie reguły. Reguły wyznaczane przez ustawodawcę na pewno wpłyną pozytywnie na rynek akceptantów, natomiast trudno przewidzieć, jak zachowają się pozostali uczestnicy rynku. Najprostszą konsekwencją może być podniesienie opłat za użytkowanie karty czy prowadzenie rachunku bankowego. Negatywnie natomiast oceniam propozycje wprowadzenia opłaty surcharge. W realiach polskiego rynku kontrola naliczania i pobierania opłaty surcharge od konsumentów przez sprzedawców akceptantów będzie bardzo trudna, może dać duże pole do nadużyć. Także ogromnie ostrożnie należy podchodzić do kolejnego przywileju dla akceptantów w postaci zniesienia zasady Honor All Cards. Kiedy decydujemy się na sukcesywne obniżanie opłat interchange, nieuzasadnione wydaje się “dokładanie” kolejnego przywileju sprzedawcom w szczególności, że będzie się to odbywało  kosztem komfortu  i pewności płatniczej konsumentów.”

Szczegółowe dane i omówienie wyników ankiet znajdują się w Raporcie z badania ankietowego przeprowadzonego w oddziałach Federacji Konsumentów na przełomie grudnia 2012 i stycznia 2013 roku, dotyczącego postaw oraz świadomości konsumentów, związanych z użytkowaniem kart płatniczych.

Raport do pobrania w PDF

<< Dla mediów

infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij