Konsument na rynku usług pożyczkowych.

Federacja Konsumentów przygotowała dwa raporty dotyczące wybranych usług oferowanych przez rynek finansowy.

Pierwszy to Raportu z badania Federacji Konsumentów – Pożyczki – chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych.
Na rynku funkcjonuje wiele podmiotów udzielających różnych pożyczek, w tym „chwilówek, i kredytów, które w swojej ofercie mają dużo produktów. Przed zawarciem jakiejkolwiek umowy kredytowej warto porównać oferty kilku podmiotów. Najważniejszy z punktu widzenia konsumenta jest całkowity koszt otrzymania pożyczki. Przez całkowity koszt kredytu należy rozumieć nie tylko odsetki nominalne, z których pobierania przedsiębiorca może zrezygnować, ale również wszelkiego rodzaju prowizje, koszty zabezpieczeń, opłaty wstępne, prowizje, koszty usług dodatkowych, jak ubezpieczenie itp. Opłaty te należy rozpatrywać nie tylko w odniesieniu do wysokości udzielonej kwoty pożyczki, ale również w kontekście czasu, na jaki została udzielona. Prowizja w wysokości 100 złotych dla pożyczki wynoszącej 1000 złotych i udzielonej na okres roku będzie relatywnie mniejszym kosztem dla pożyczkobiorcy, aniżeli prowizja w tej samej wysokości dla pożyczki wynoszącej 500 złotych i udzielonej na okres dwóch tygodni. Całkowity koszt kredytu w skali roku wyrażony w procentach możemy znaleźć we wskaźniku RRSO. Zwracać należy także uwagę na opłaty windykacyjne. Jak wykazaliśmy w Raporcie niektórzy przedsiębiorcy w przypadku braku spłaty pożyczki obciążają dłużników ekstremalnie wysokimi opłatami.
Jakie jeszcze wnioski wynikają z analizy wybranych wzorców umownych pożyczek – „chwilówek”? Wzorce są obszerne i często niejasne, konsumenci nie zdają sobie sprawy, że podpisują umowę o pożyczkę odnawialną, opłaty związane z udzieleniem „chwilówki” są zazwyczaj wysokie, a opłaty windykacyjne dotkliwe. Znaleźliśmy również niedozwolone postanowienia umowne, takie jak zbyt szerokie uprawnienia do jednostronnej zmiany treści umowy i regulaminu czy wyłączenie odpowiedzialności przedsiębiorcy za nieprawidłowe działanie sieci telekomunikacyjnych, bankowych itd. lub podwójne karanie konsumenta.
Przegląd wzorców pod kątem ich zgodności z ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim budzi również wiele wątpliwości – w niektórych brak jest informacji o oprocentowaniu nominalnym, pobierane są nienależne odsetki przy odstąpieniu od umowy, znaleźliśmy niezgodne z przepisami zapisy dotyczące rozliczenia pożyczki w przypadku wcześniejszej jej spłaty oraz brak określenia kolejności zaliczenia rat na poczet należności pożyczkodawcy.
Podsumowując wyniki analizy można zaryzykować stwierdzenie, że szybki pieniądz to drogi pieniądz, a osoby z problemami finansowymi mogą dodatkowo pogorszyć swoją sytuację.
Więcej w Raporcie z badania Federacji Konsumentów – Pożyczki – chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych

Zobacz raport – "Pożyczki – chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych"

Drugi Raport z badania ankietowego – Konsument na rynku usług pożyczkowych pokazuje, jak rynek produktów finansowych wygląda od strony konsumenta?
Z przeprowadzonej ankiety wyłania się obraz konsumenta o niewystarczającej wiedzy na temat produktów finansowych, takich jak kredyt czy pożyczka, nie zawsze radzącego sobie z rozumieniem warunków umowy oraz przede wszystkich mającego niestabilną sytuację finansową.
Uderzające jest zwłaszcza to, że nawet gdy konsumenci mają wiedzę na temat pewnych zagadnień związanych z rynkiem kredytowym, to nie wykorzystują jej w praktyce. Przykładowo spory odsetek badanych wiedział, czym jest RRSO, jednak w pytaniu o to, na co konsumenci zwracają uwagę decydując się na zaciągnięcie pożyczki, ten bardzo istotny z punktu widzenia rzeczywistych kosztów pożyczki wskaźnik został zaznaczony tylko przez 15% respondentów, ustępując zdecydowanie relatywnie mniej istotnemu oprocentowaniu nominalnemu.
Analiza sytuacji materialnej respondentów oraz celów, na jaki przeznaczają pożyczone pieniądze, wskazuje, że bardzo często decydują się oni na zawarcie umowy pożyczki lub kredytu pod wpływem trudnej sytuacji materialnej, w jakiej się znaleźli. Jak pokazują wyniki ankiety ponad 40% badanych ma problemy z regularną spłatą rachunków i zobowiązań kredytowych. Większość tych osób, kierowana przymusowym położeniem, będzie gotowa podpisać nawet bardzo niekorzystne umowy, byle tylko jak najszybciej otrzymać potrzebną na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych kwotę pieniędzy.
Konsumenci należący do tej grupy są szczególnie narażeni na wpadnięcie w pułapkę tzw. pętli zadłużenia. Dlatego tak ważne jest, aby uczulać społeczeństwo na to, że chwilowe rozwiązanie kłopotów finansowych może w niedalekiej przyszłości skutkować kłopotami znacznie poważniejszymi.
Jeżeli do trudnej sytuacji finansowej badanych dodamy niewystarczającą wiedzę na temat produktów finansowych (44 % konsumentów nie wie, jaka jest różnica pomiędzy kredytem a pożyczką) oraz problemy ze zrozumieniem zawieranych umów (dla 52 % badanych ogólne warunki umów, które zawierali, były niezrozumiałe) oczywiste jest, że ogromna część konsumentów w stosunkach z instytucjami finansowymi jest narażona na zawieranie niekorzystnych dla siebie umów.
Jako organizacja konsumencka, której podstawowym celem działania jest ochrona praw i interesów konsumentów, uważamy, że trzeba zwiększać wiedzę konsumentów w zakresie przysługujących im praw oraz innych zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku finansowego. Więcej w Raporcie z badania ankietowego – Konsument na rynku usług pożyczkowych

Zobacz raport - "Konsument na rynku usług pożyczkowych"

<< Dla mediów

infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij