Czy syndyk może żądać zapłaty za wycieczkę, która nie odbędzie się z powodu upadłości Biura Podróży ?

Osoby, które zawarły umowę o imprezę turystyczną z biurem podróży, w stosunku do którego toczy się postępowanie o ogłoszenie upadłości i jak do tej pory wpłaciły jedynie ułamek ceny imprezy, obawiają się w chwili obecnej, że w przypadku ewentualnego ogłoszenia przez sąd upadłości syndyk będzie żądał zapłaty pozostałej części ceny pomimo, że impreza nie została zorganizowana.

Należy w takich sytuacjach pamiętać, że umowa o imprezę turystyczną należy do kategorii umów wzajemnych. Zgodnie z przepisem art. 487 § 2 kodeksu cywilnego Umowa jest wzajemna, gdy obie strony zobowiązują się w taki sposób, że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej. Oznacza to, że wpłata przez konsumenta pieniędzy jest immanentnie powiązana z organizacją wypoczynku przez biuro podróży, które otrzymawszy pieniądze ma co do zasady obowiązek zorganizowania imprezy na zasadach opisanych w umowie.

Ogłoszenie upadłości w stosunku do biura podróży ma ten skutek, że konsument może być pewien, że ten podmiot nie będzie w stanie zorganizować jakiegokolwiek wyjazdu. W takich sytuacjach żądanie syndyka zapłaty pozostałej części ceny za imprezę, która nigdy nie zostanie zorganizowana, jest dalece niewłaściwe.

Konsumenci w takich sytuacjach powinni powołać się na przepis art. 490 § 1 kodeksu cywilnego, w następującym brzmieniu: Jeżeli jedna ze stron obowiązana jest spełnić świadczenie wzajemne wcześniej, a spełnienie świadczenia przez drugą stronę jest wątpliwe ze względu na jej stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem, dopóki druga strona nie zaofiaruje świadczenia wzajemnego lub nie da zabezpieczenia.

W sytuacji ogłoszenia upadłości biura podróży jasne jest, że podmiot ten nie będzie już organizował jakichkolwiek imprez, dlatego też konsument ma prawo do zatrzymania swojego świadczenia (czyli odmowy zapłaty pozostałej części),jako że świadczenie mu obiecane, będące odpowiednikiem zapłaty, nie zostanie nigdy spełnione.

<< Usługi turystyczne

infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij