Loty łączone – konsument zachowuje prawo do odszkodowania.

Znamy orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości - C-436/21 | prawa pasażera.

Pasażerowie zyskali pewność, że prawo do odszkodowania za opóźnienia ma zastosowanie do lotów łączonych, składających się z lotów obsługiwanych przez oddzielnych przewoźników lotniczych.

Jeżeli loty te zostały połączone przez biuro podróży, które podało też całkowitą cenę i wystawiło jeden bilet, nie ma znaczenia, że między przewoźnikami nie ma stosunku prawnego.

Pasażer zakupił za pośrednictwem biura podróży elektroniczny bilet lotniczy na podróż w dniu 25 lipca 2018 r. ze Stuttgartu do Kansas City. Podróż składała się z trzech lotów. Pierwszy lot ze Stuttgartu do Zurychu był obsługiwany przez Swiss International Air Lines, podczas gdy dwa loty z Zurychu do Filadelfii i z Filadelfii do Kansas City były obsługiwane przez American Airlines. W kartach po9kładowych na wszystkie loty pojawił się numer zakupionego biletu elektronicznego. Ponadto bilet ten wskazywał, że to  American Airlines świadczy usługi i zawierał jeden numer rezerwacji dotyczący całej podróży.

Ponadto biuro podróży wystawiło fakturę zawierającą łączną cenę za całość tej podróży jak i za podróż powrotną. Podczas gdy loty ze Stuttgartu do Zurychu i z Zurychu do Filadelfii przebiegały zgodnie z rozkładem, przylot samolotu z Filadelfii do Kansas City był opóźniony o ponad cztery godziny. Przed sądami niemieckimi spółka świadcząca pomoc prawną pasażerom linii lotniczych flightright,  dochodzi od American Airlines odszkodowania w wysokości 600 EUR na podstawie rozporządzenia nr 261/2004 w sprawie odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład oraz odwołania lub dużego opóźnienia lotów. Niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości, przed którym wniesiono sprawę, zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości UE z pytaniami dotyczącymi wykładni niektórych części tego rozporządzenia. Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że pojęcie „lotu łączonego” obejmuje operację transportową rozpoczynającą się z państwa członkowskiego, składającą się z kilku lotów obsługiwanych przez odrębnych przewoźników lotniczych, którzy nie pozostają w stosunku prawnym, jeżeli loty zostały połączone przez biuro podróży, które naliczyło całkowitą cenę i wystawiło jeden bilet na tę operację.

Trybunał przypomniał, że pojęcie „lotu łączonego” należy rozumieć jako odnoszące się do dwóch lub więcej lotów stanowiących całość. Tak jak w przypadku, gdy dwa lub więcej lotów zostało zarezerwowanych jako jedna podróż. W niniejszej sprawie pasażer posiadał bilet stanowiący dowód, że rezerwacja na całą podróż ze Stuttgartu do Kansas City została zaakceptowana i zarejestrowana przez biuro podróży. Taką operację transportową należy uznać za opartą na jednej rezerwacji, a zatem jako „lot łączony”. Loty składające się na sporny lot łączony były obsługiwane przez odrębnych przewoźników lotniczych, a mianowicie Swiss International Air Lines i American Airlines, nie ma między nimi żadnego stosunku prawnego. Trybunał uznał, że żaden przepis rozporządzenia dotyczący odszkodowań dla pasażerów lotniczych nie uzależnia kwalifikacji lotu łączonego od warunku istnienia szczególnego stosunku prawnego między przewoźnikami lotniczymi obsługującymi, w stosownych przypadkach, loty składające się na lot łączony . Taka dodatkowa przesłanka byłaby również sprzeczna z celem zapewnienia pasażerom wysokiego poziomu ochrony, ponieważ mogłaby ograniczać w szczególności ich prawo do odszkodowania w przypadku dużego opóźnienia ich lotu.

<< Usługi turystyczne

infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij