Nieudane ferie

Dobiega końca czas ferii szkolnych, część uczniów wraca z wycieczek i imprez turystycznych połączonych z nauką jazdy na nartach, łyżwach albo snowboardzie. Co zrobić jeśli wyjazd naszej pociechy nie należał do udanych i pozostawił jedynie przykre wspomnienia? Zacznijmy od reklamacji do jego organizatora.

 Jeśli impreza turystyczna została zorganizowana przez biuro podróży, to konsument może powołać się na ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. Nr 133, poz. 844 ze zm.). Zgodnie z art. 11a ust. 1 wskazanej ustawy organizator turystyki odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych. Oznacza to, że konsumenci mogą zgłaszać mu wszystkie uchybienia, które miały miejsce podczas wyjazdu bądź były sprzeczne z zawartą przez nich umową.

Jak prawidłowo taką reklamację złożyć? Przede wszystkim sporządźmy ją na piśmie. Opiszmy jakie nieprawidłowości wystąpiły podczas wyjazdu albo które atrakcje nie zostały zrealizowane. Dołączmy dowody na poparcie naszych twierdzeń – zdjęcia, filmy albo oświadczenia innych uczestników wyjazdu. Co istotne – wskażmy również czego żądamy. Najczęstszym roszczeniem spotykanym przy reklamacji usług turystycznych jest żądanie stosownego obniżenia ceny imprezy. Na tak złożoną reklamację organizator imprezy turystycznej ma obowiązek odpowiedzieć na piśmie, w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku bezskutecznego upływu powyższego terminu domniemywa się, że reklamacja została uznana, a zatem możemy domagać się wykonania tego, o co prosiliśmy w piśmie reklamacyjnym.  

Gdyby ten sposób rozstrzygnięcia sporu nie przyniósł spodziewanego rezultatu, wówczas można zgłosić się do właściwego dla naszego miejsca zamieszkania oddziału terenowego Federacji Konsumentów. Przedstawiciel Federacji Konsumentów, poza szczegółową analizą sprawy i udzieleniem porady może także wystosować pismo interwencyjne do przedsiębiorcy. Być może uda się problem rozwiązać polubownie. Gdyby sprawy nie dało się w taki sposób rozwiązać można poprosić przedstawiciela Federacji Konsumentów o napisanie pozwu do sądu i udzielenie szczegółowych informacji odnośnie tego sposobu dochodzenia roszczeń.

<< Usługi turystyczne

infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij