Czy możemy nie płacić za usługę kosmetyczną?

Jeżeli usługodawca w trakcie wykonywania określonych prac wykonał dodatkowe prace, usługi bez zgody zamawiającego, wówczas nie może on żądać podwyższenia wynagrodzenia.
 

Uroda to coś ulotnego, ale niezmiernie ważnego. Gabinety kosmetyczne kuszą nas różnorodnymi ofertami, zachęcają i wabią. 

Niestety czasami tak bywa, że wychodząc z gabinetu kosmetycznego czujemy się okropnie. Dlaczego?
Uroda, po którą właśnie tu przyszliśmy okazała się iluzją ! Wyglądamy fatalnie, a w dodatku musieliśmy za to jeszcze zapłacić!
Co możemy w takiej sytuacji zrobić, czy możemy nie płacić za usługę kosmetyczną?
Zgodnie z obowiązującym prawem usługobiorca - konsument, klient zakładu np. kosmetycznego nie może uchylać się od obowiązku uiszczenia zapłaty za wykonaną usługę (art. 627 k.c.).

W sytuacji, gdy nie jesteśmy zadowoleni z wykonanej usługi wówczas mamy prawo do:

1.żądania wykonania poprawki (na koszt usługodawcy) - wyznaczamy w tym celu odpowiedni termin, w którym usługodawca zobowiązuje się dokonać niezbędnych poprawek (jednak za podstawową usługę musimy zapłacić. Termin poprawki może być najbliższy z możliwych - nawet za pięć minut!);

2. możemy od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne. To jednak trudno wyegzekwować.

W sytuacji gdy wady nie są istotne możemy zażądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
Jeżeli usługodawca w trakcie wykonywania określonych prac wykonał dodatkowe prace, usługi bez zgody zamawiającego, wówczas nie może on żądać podwyższenia wynagrodzenia.
W sytuacji gdy usługodawca wykonał mimo wcześniejszych ustaleń prace, których ostateczny koszt przewyższył wcześniejsze ustalenia - może on zażądać podwyższenia wynagrodzenia tylko wówczas, gdy "mimo zachowania należytej staranności" (art. 630k.c.) nie mógł przewidzieć konieczności prac dodatkowych.
Jeżeli nie można ustalić jednoznacznie wysokości wynagrodzenia, wykonującemu usługę należy się wynagrodzenia odpowiadające uzasadnionemu nakładowi pracy.
Obowiązkiem usługodawcy (zgodnie z ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach. DzU nr 97 poz. 1050) jest umieszczenie w sposób widoczny informacji o cenie wykonywanych w danym zakładzie usług.

Reasumując:

  1. Musimy zapłacić za wykonaną usługę
  2. Mamy prawo reklamować usługę. Koszty uzasadnionych (!) reklamacji obciążają usługodawcę. Jednakże usługodawca może odmówić naprawy, gdyby wymagała nadmiernych kosztów,
  3. Dla własnego bezpieczeństwa prośmy o cennik, a cenę każdej dodatkowej usługi starajmy się jasno określić,

Pamiętajmy - zakład kosmetyczny, jak każdy inny świadcząc określone usługi pragnie po prostu zarobić. Oczywiście szanujący się zakład będzie wykonywał usługi z należytą starannością i troską o klienta. Jednak nie możemy liczyć na żadne ulgi finansowe. Dlatego pytajmy, pytajmy i jeszcze raz pytajmy o wszystko co dotyczy naszego zdrowia, urody i pieniędzy. Mamy do tego prawo. W sytuacji gdy nie zapytamy możemy dotkliwie odczuć koszty takiej niewiedzy.

<< Usługi

infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij