Studia wyższe na prywatnej uczelni? Sprawdź warunki umowy, zanim ją podpiszesz.

Odpłatne usługi edukacyjne na prywatnych uczelniach wyższych zyskały w ostatnim czasie ogromną popularność. Na mocy ustawy prawo o szkolnictwie wyższym uczelnie mogą pobierać od słuchaczy opłaty za świadczenie usług edukacyjnych. Decydując się na podjęcie studiów zazwyczaj zawieramy umowę na cały etap kształcenia, tj. na ukończenie danego kierunku i uzyskanie tytułu licencjata, magistra, inżyniera. Zdarza się jednak, że z przyczyn losowych nie możemy ukończyć studiów lub nie odpowiadają one naszym oczekiwaniom. To jakie są konsekwencje rezygnacji ze studiów przed ich ukończeniem, warto sprawdzić jeszcze przed podpisaniem umowy.

Kontrola przeprowadzona w 2007 r. przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wykazała, iż wśród 100 szkół wyższych prawie wszystkie stosowały niedozwolone postanowienia w umowach zawieranych ze studentami. Większość z kwestionowanych postanowień dotyczyło opłat w przypadku wypowiedzenia umowy w trakcie jej trwania. Znaczna część uczelni stosuje zapisy obligujące Konsumenta, który zrezygnował ze szkolenia, do zapłaty czesnego za kilka miesięcy, semestr lub nawet cały rozpoczęty rok nauki. Takie postanowienia stanowią klauzule abuzywne.

Nie oznacza to jednak, że umowę można wypowiedzieć bez konsekwencji. W myśl art. 746 kodeksu cywilnego umowę o świadczenie usług edukacyjnych można wypowiedzieć w każdym czasie. Trzeba jednak zwrócić uczelni wydatki, które poczyniła w celu należytego wykonania zlecenia, uiścić część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, także naprawić szkodę. W praktyce będzie to najczęściej oznaczało obowiązek zapłaty czesnego proporcjonalnie do czasu, w którym korzystaliśmy z usług oraz pokrycie kosztów jakie uczelnia poniosła rezerwując dla nas miejsce w gronie swoich studentów.

<< Usługi

infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij