Usługi po nowemu

Dotąd niektóre dzieła podlegały innej odpowiedzialności. Od 25 grudnia 2014 r. wszystkie będą podlegały jednolitej odpowiedzialności - z tytułu rekojmi.

Fryzjer, pralnia, naprawa samochodu lub odpłatny przegląd – umowy, które są zawiera w celu realizacji takich usługi są umowami o dzieło. Choćby i zostały nazwane inaczej, np. umową zlecenia. W przypadku takich usług istotne jest osiągnięcie rezultatu (obcięcie włosów zgodnie z ustaleniami z fryzjerem, wyczyszczenie kurtki, wyregulowanie samochodowej instalacji gazowej).

Przy umowie o dzieło możemy rozróżnić jego dwie postacie – dzieło, które jest rzeczą ruchomą (np. namalowanie obrazu) i dzieło, które nie jest rzeczą ruchomą (np. usługa pralnicza). Ta ostatnia kategoria dzieł nie była dotąd objęta jednolitą odpowiedzialnością za ewentualne wadliwe wykonanie. I tak, dzieła będące rzeczą ruchomą podlegały odpowiedzialności za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową. Pozostałe dzieła – nie. Stosowało się do nich odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

Od 25 grudnia 2014 r. sytuacja się zmieniła. Wszystkie dzieła podlegają jednolitej odpowiedzialności z tytułu rękojmi, a zatem:

- wykonawca dzieła ponosi odpowiedzialność, jeżeli wada dzieła zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania dzieła (dla nieruchomości – 5 lat),

- obowiązuje zasada jednokrotnej naprawy lub wymiany – jeżeli rzecz była już raz naprawiana lub wymieniana (przy dziełach mówimy raczej o poprawie dzieła), konsument może odstąpić od umowy (o ile wada jest istotna),

- przedsiębiorca, gdy zażądamy poprawy dzieła lub obniżymy cenę, ma obowiązek ustosunkowania się do reklamacji w terminie 14 dni; jeżeli nie zachowa terminu, reklamację należy uznać za uzasadnioną,

- przedsiębiorca ponosi koszty załatwienia reklamacji (przy demontażu i ponownym montażu do wysokości wartości dzieła).

 

<< Usługi

infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij